Wyniki egzaminu ósmoklasistów "Dwójki" są jak co roku, wyższe od średnich wyników w kraju, województwie, powiecie i gminie Kartuzy. Średni wynik z języka polskiego naszych absolwentów jest o kilka procent wyższy od średniego wyniku innych publicznych szkół gminy Kartuzy. Wyniki egzaminu z matematyki oraz języka angielskiego są równie wysokie, a na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie z klasy 8c, których średnie wyniki egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego przewyższają pozostałe szkoły o prawie 10 punktów procentowych.

Mimo, że od marca głównie pracowaliśmy wykorzystując w edukacji narzędzia zdalne, uczniowie i nauczyciele „Dwójki” doskonale sobie z tym poradzili. Dzięki ich zaangażowaniu uczniowie zostali wspaniale przygotowani, a egzamin wypadł bardzo dobrze.

Gratulujemy wszystkim uczniom, bez względu na to, czy uzyskali wyniki równe lub bliskie 100%, czy nieco słabsze. Wyniki z pewnością umożliwią Wam dalszą edukację w wybranych przez Was szkołach ponadpodstawowych, za co mocno trzymamy kciuki!

Dzięki bardzo dużej przychylności Organu Prowadzącego oraz osobistego zaangażowania Burmistrza Kartuz, po licznych prośbach rodziców dzieci z przyszłych klas pierwszych otwieramy w roku szkolnym 2020 / 2021 trzeci oddział przyszłej klasy pierwszej.

W związku z powyższym informujemy, iż Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach dysponuje jeszcze kilkoma wolnymi miejscami w oddziałach przyszłych klas pierwszych.

 • klasa szachowa - Od września 2020 / 2021 uczniowie z oddziału 1a będą tworzyć tzw. "klasę szachową" uczęszczając na obowiązkowe zajęcia z edukacji szachowej prowadzone przez trenera p. Tomasza Ciesielskiego.
 • nauka języka kaszubskiego - Uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z nauki języka kaszubskiego, rozwijając swoje umiejętności językowe oraz poznając tradycję i kulturę naszej małej ojczyzny.
 • grupa sportowa - Od września rozpoczyna swoją działalność druga grupa młodych sportowców, utworzona z uczniów klas pierwszych wybranych w drodze kwalifikacji sportowych. Dzieci będą mogły spróbować swoich sił w ogólnorozwojowych zajęciach sportowych prowadzonych przez profesjonalnego trenera lekkoatletyki p. Karola Nowakowskiego - trenera Akademii Młodego Sportowca.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów!

Kolejny raz nasza szkoła była organizatorem VIII Gminnego Konkursu Profilaktycznego "Kolory Życia", adresowanego do uczniów z klas III - VIII szkół podstawowych z Gminy Kartuzy. Tematyka prac plastycznych tegorocznej edycji konkursu to: "Jak zdrowo spędzać wolny czas – bez komputera i używek". Do konkursu zgłoszono 27 prac (16 w kategorii klas III – V i 11 w kategorii VI – VIII) z 3 szkół: Szkoły Podstawowej im. J. Tkaczyka w Brodnicy Górnej, Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Staniszewie i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Kopernika w Kartuzach. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia, pozytywnej profilaktyki uzależnień, rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży. Prace plastyczne oceniane były w dwóch kategoriach: klasy III - V oraz klasy VI - VIII. Wszystkie prace odznaczały się dużą pomysłowością oraz ciekawą kolorystyką. Jury powołane przez organizatora wyłoniło najciekawsze prace, które zostały nagrodzone dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Kartuz. Oto wyniki:

Kategoria: uczniowie klas III – V:

 • I miejsce – Julia Pakura kl. IV – Szkoła Podstawowa im. J. Tkaczyka w Brodnicy Górnej (op. Beata Góra)
 • II miejsce – Zofia Miłejko kl. V – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Kopernika w Kartuzach (op. Kinga Kołecka – Konkol)
 • III miejsce – Agata Skorowska kl. IV – Szkoła Podstawowa im. J. Tkaczyka w Brodnicy Górnej (op. Beata Góra)
 • wyróżnienie – Oskar Warczak kl. V – Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Staniszewie (op. Lidia Plichta)

Kategoria: uczniowie klas VI – VIII:

 • I miejsce – Julia Witkowska kl. VI – Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Staniszewie (op. Lidia Plichta)
 • II miejsce – Sebastian Papinigus kl. VII – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Kopernika w Kartuzach (op. Kinga Kołecka – Konkol)
 • III miejsce – Klaudia Lietzau kl. VI – Szkoła Podstawowa im. J. Tkaczyka w Brodnicy Górnej (op. Beata Góra)
 • wyróżnienie – Aleksandra Littwin kl. VI – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Kopernika w Kartuzach (op. Kinga Kołecka – Konkol)

Dziękujemy uczniom i opiekunom za zaangażowanie w realizację konkursu!

Wakacyjny czas uczniowie Dwójki oraz szachiści z całego województwa rozpoczęli szachowym turniejem. XXI Turniej Szachowy o Puchar Stolema odbył się w wirtualnej rzeczywistości. Kilkudziesięciu szachistów miało możliwość rywalizowania na dystansie 7 rund, grając tempem 15 minut na zawodnika, za pomocą specjalnej platformy internetowej. Organizatorem turnieju już tradycyjnie było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 "Copernicus" oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach. Po długiej i zaciętej rywalizacji najlepszymi okazali się:

kategoria dziewcząt

 1. miejsce Monika Tusk
 2. miejsce Adriana Zielińska
 3. miejsce Zsófia Fábián
 4. miejsce Anastazja Karczewska
 5. miejsce Agata Trocka

kategoria chłopców

 1. miejsce Piotr Wesołowski
 2. miejsce Aleksander Jary
 3. miejsce Dominik Kobiela
 4. miejsce Krystian Wons
 5. miejsce Krzysztof Drewing

Najmłodszym uczestnikiem turnieju był Jakub Sieniek. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają za pomocą poczty elektronicznej dyplomy, a najlepsi tzn. osoby, które uzyskały miejsca od 1 do 3 otrzymają okolicznościowe medale. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za kolejny, wspaniały Szachowy Turniej Stolema i zapraszamy na kolejny Turniej Siedmiu Gwiazd, który miejmy nadzieję, odbędzie się już w normalnych warunkach, w budynku naszej szkoły.

Gratulacje dla wygranych oraz wszystkich uczestników turnieju!

Dnia 21 czerwca w Chmielnie odbył się Finał 49 Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej "Rodnô Mòwa", którego celem było m.in. popularyzacja literatury kaszubskiej, tradycji i folkloru regionu. W tym roku konkurs został przeprowadzony w zmienionej formule.  49 edycja tej wielkiej rywalizacji została przeprowadzona w sposób wirtualny. Uczestnicy musieli nadesłać nagrania ze swoimi prezentacjami. Na podstawie dostarczonych nagrań video z recytacjami literatury kaszubskiej jurorzy wyłonili najlepszych recytatorów. Zainteresowanie konkursem było ogromne. Do Domu Kultury w Chmielnie spłynęło aż 260 nagrań. Konkurs rozstrzygany był w sześciu kategoriach wiekowych. Jurorzy biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretacje utworów, kulturę słowa, a także ogólny wyraz artystyczny prezentacji wyłonili najlepszych recytatorów. Z naszej szkoły w finale została wyróżniona Zosia Klasa z "zerówki". Jest to duże osiągnięcie, tym bardziej, że w kategorii wiekowej Zosi rywalizowało aż 62 uczestników. Serdecznie gratulujemy!

Poza tym w konkursie wzięła udział Kornelia Kulaszewicz z "zerówki", Lena Ciechanowska z klasy IVb oraz Aleksandra Gronda z IIb. Lena i Ola  w eliminacjach gminno - powiatowych zajęły I miejsce. Uczennice przygotowywały się pod okiem p. Gabriela Jankowskiej.

Mija kolejny rok szkolny i nadchodzi czas pewnych podsumowań. W naszej świetlicy szkolnej jednym z takich właśnie podsumowań jest rozstrzygnięcie całorocznego Szkolnego Konkursu Świetlicowego na Świetliczaka Roku. W jego ramach uczniowie zdobywali punkty w trzech kategoriach: dobrego zachowania, dbania o porządek, aktywności na zajęciach. O zdobyciu nagrody i tytułu - decyduje liczba uzyskanych punktów. Jeżeli uczeń zgromadzi maksymalną liczbę punktów w jednej z trzech kategorii otrzymuje tytuł "Mistrza", jeżeli we wszystkich trzech – "Świetliczaka Roku". Celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań, zachęcanie do aktywnego udziału w różnorodnych zajęciach świetlicowych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Komisja konkursowa za kulturalne zachowanie, koleżeńską postawę, udział w zajęciach świetlicowych oraz za przestrzeganie wspólnie wypracowanych reguł wyróżniła 4 uczniów. W poszczególnych kategoriach tytuły otrzymali:

 • Mistrza Dobrego Zachowania – Maja Treder z klasy Ia,
 • Mistrza Porządku – Patryk Janczewski z klasy IIc,
 • Mistrza Aktywności na Zajęciach – Ignacy Kłopotek - Główczewski z klasy IIIa,
 • Świetliczaka Roku – Julia Kasperek z klasy IIIa.

Dyplomy i nagrody rzeczowe zdobywcom tytułów Mistrza i Świetliczaka Roku zostały wręczone na uroczystym apelu z okazji zakończenie roku szkolnego. Zwycięzcom gratulujemy! Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!

W dniu 16 czerwca rozpoczęły się egzaminy ósmoklasisty. Dzisiaj uczniowie zmagali się z językiem polskim. W kolejnych dniach czeka ich egzamin z matematyki i języka angielskiego. Jesteśmy pewni, że nasi uczniowie zostali dobrze przygotowani do egzaminu. Intensywna nauka w klasie ósmej była swoistym "repetytorium" przygotowującym uczniów właśnie do tego egzaminu, a obowiązkowe konsultacje w których brali udział nasi uczniowie w ostatnim miesiącu to już jedynie powtórzenie oraz praca z zestawami egzaminacyjnymi.

Drodzy ósmoklasiści! Wiemy, że jesteście bardzo dobrze przygotowani do egzaminu ósmoklasisty i jesteśmy pewni tego, że tak jak co roku uczniowie "Dwójki" osiągną wyniki wyższe od większości szkół z Gminy Kartuzy, średniej powiatu kartuskiego i województwa pomorskiego. Trzymamy za Was kciuki!

Zgodnie z wytycznymi MEN zakończenie roku szkolnego nastąpiło 26 czerwca. Ten rok był wyjątkowy ze względu na ogłoszenie pandemii w marcu i wszystkie szkoły wtedy przeszły na zdalne nauczanie. Było to półrocze trudne dla uczniów, nauczycieli i rodziców ze względu na to, że pierwszy raz znaleźliśmy się w takiej sytuacji, ale wszyscy zdali egzamin wzorowo. Uczniowie doskonale poradzili sobie w takiej sytuacji i nagrodą dla większości było świadectwo z czerwonym paskiem.

Uczniowie odpowiednio przygotowani, zgodnie z wytycznymi MEN, w sposób bezpieczny odbierali świadectwa w szkole, po dłuższej dla nich przerwie. Nauczyciele klas trzecich i ósmych wraz z uczniami przygotowali część artystyczną, która była dla każdej klasy kwintesencją podsumowania ich pracy na danym etapie nauczania.

Był czas na naukę, teraz czas na wakacje i odpoczynek. Wszystkim uczniom oraz ich rodzicom życzymy bezpiecznych wyjazdów i wspaniałego wypoczynku. Przygoda czeka, więc czas ją bezpiecznie rozpocząć!

W ramach projektu "Tajemnice leśnego zakątka - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy" panie z oddziałów przedszkolnych miały przyjemność brać udział w szkoleniu pt. "Warsztaty z metodyki eksperymentu - jakość nauczania edukacji przedszkolnej". W pierwszej części szkolenia nauczycielki zapoznały się z nowoczesnymi metodami nauczania, poznały ideę "przedszkole bez zabawek" oraz nauczyły się projektować i budować pomoce dydaktyczne wspierające naukę liter, cyfr, sylab, motorykę małej rączki, koordynacji oko - ręka. Druga część warsztatów będzie obejmowała temat wykorzystania gier w edukacji przedszkolnej.