Dnia 28 sierpnia 2020 roku odbyły się w Kartuzach uroczystości upamiętniające męczeńską śmierć Danuty Siedzikówny pseudonim "Inka". Danuta Siedzikówna, ps. Inka, urodziła się 3 września 1928 r. W wieku 15 lat złożyła przysięgę AK i odbyła szkolenie sanitarne, służyła m.in. w wileńskiej AK. W czerwcu 1946 r. została wysłana do Gdańska po zaopatrzenie medyczne. Tutaj aresztował ją Urząd Bezpieczeństwa. Wraz z "Inką" zginął - również skazany na śmierć - ppor. Feliks Selmanowicz, ps. Zagończyk. Urodził się 6 czerwca 1904 r. w Wilnie. Jako ochotnik uczestniczył w wojnie polsko - bolszewickiej w 1920 r. W czasie II Wojny Światowej był m.in. żołnierzem 3. oraz 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. "Łupaszki", gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy plutonu. Został aresztowany w lipcu 1946 roku.

Miejsce pochówku "Inki" i "Zagończyka" długo pozostawało nieznane. Na terenie jednej z kwater Cmentarza Garnizonowego w Gdańsku prace poszukiwawcze w ostatnich latach rozpoczął kierowany przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka zespół złożony głównie z pracowników IPN. We wrześniu 2014 r. członkowie zespołu natrafili na szczątki mężczyzny i kobiety. Okazało się potem, że to miejsce w którym pogrzebano zwłoki "Inki" i "Zagończyka". Rodziny zadecydowały o wspólnym pochówku na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. Uroczysty państwowy pogrzeb miał miejsce 28 sierpnia 2016 r., w 70. rocznicę wykonania wyroku na "Ince" i "Zagończyku".

W uroczystościach 74 rocznicy śmierci Danuty Sędzikównej wzięli udział między innymi: wiceburmistrz Kartuz p. Wojciech Jaworowski, członkowie kartuskiej Rady Miejskiej na czele z przewodniczącym p. Mariuszem Trederem, a także starosta powiatowy p. Bogdan Łapa wraz z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu p. Mirosławem Szutenbergiem, p. Piotr Karczewski doradca prezydenta RP, posłanka p. Magdalena Sroka, a także przedstawiciele Nadleśnictwa Kartuzy, straży pożarnej i policji, Związku Piłsudczyków RP Okręg Kaszubsko - Pomorski oraz delegacja naszej szkoły. Po przemówieniach przedstawicieli władz złożono wiązanki kwiatów pod pamiątkowym obeliskiem.