Tradycyjnie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 16 - tym konkursie "Kaszubskie Madonny", zorganizowanym wspólnie z Kartuskim Centrum Kultury przez Ośrodek Edukacji Kaszubskiej - Szkoła Podstawowa w Starej Hucie. Jest to konkurs literacko - plastyczny, który co roku obejmuje inną formę prac konkursowych, ale zawsze tematycznie związanych z Kaszubskimi Madonnami. W tym roku uczestnicy konkursu mieli za zadanie sfotografować figurkę, rzeźbę lub kapliczkę z Matką Boską oraz opisać ją w języku kaszubskim. Na konkurs wpłynęło ogółem 41 prac z 17 szkół. Przepiękne prace pod kierunkiem pani Danuty Milewczyk wykonali uczniowie klasy IVb Lena Klaman, Zofia Formela, Jan Formela, Zuzanna Sieniek oraz Grzegorz Kolka. Uczniowie Zuzanna Sieniek i Grzegorz Kolka znaleźli się w gronie laureatów. Gratulujemy!