W dniach 18 – 25 listopada miała miejsce coroczna inicjatywa, której celem było promowanie pozytywnej profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia, uświadomienie uczniom sytuacji i zachowań zagrażających ich zdrowiu i życiu, destruktywnego wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie, ochrony dzieci przed krzywdzeniem, unikanie zagrożeń w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Hasło ogólne tegorocznego tygodnia profilaktyki to "Potrafię ustrzec się od uzależnień". Ze względu na pracę zdalną uczniów spowodowaną COVID – 19, uczniowie z klas V - VIII przygotowali 12 prezentacji multimedialnych, pod kierunkiem wychowawców klas:

  • klasy Va, Vb dotyczącą zagrożeń płynących z Internetu,
  • klasy VIa, VIb, VIc, VId dotyczącą szkodliwości palenia papierosów,
  • klasy VIIa, VIIb, VIIc dotyczącą szkodliwości używania alkoholu,
  • klasy VIIIa, VIIIb dotyczącą zagrożeń ze strony dopalaczy i narkotyków.

Wychowawcy klas I - III przeprowadzili online pogadanki na temat "Zdrowe żywienie i ruch na świeżym powietrzu", a wychowawcy klas IV przeprowadzili online pogadanki na temat "Bezpieczeństwo w Internecie".

Koordynatorem Szkolnego Tygodnia Profilaktyki była pedagog szkolna p. Dorota Konkel, przy współpracy z wicedyrektorem p. Andrzejem Karczewskim. Powołana komisja wyłoniła najciekawsze prezentacje, do których należał film ucznia z klasy Vb Bartosza Głodowskiego, prezentacja 11 uczniów z klasy VIb i prezentacja uczennicy z klasy VIIb Oliwii Metza. Pozostali uczniowie również otrzymali ciekawe nagrody. Wszystkie prace były ciekawe i odznaczały się dużą pomysłowością. Środki finansowe na realizację działań szkoła pozyskała dzięki Burmistrzowi Gminy Kartuzy, za które bardzo dziękujemy. Wszystkim uczniom i wychowawcom należą się podziękowania za wkład włożony w realizację zadań oraz przygotowanie prezentacji.