Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem

dobrze jemy

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu mającego na celu przekazywanie dzieciom wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad zdrowego odżywiania, sposobu komponowania diety, wiedzy dotyczącej tego w jaki sposób mądrze robić zakupy, oraz jak jedzenie wpływa na nasz organizm. Prowadzone będą również zajęcia praktyczne, dzięki którym zdobędą one umiejętności takie jak krojenie, siekanie, poznają sprzęty kuchenne, nauczą się zasad higieny i pracy w kuchni. Program realizowany będzie w klasach 0 - III oraz wybiórczo w pozostałych grupach przedszkolnych dzieci 3 - 5 letnich (dostosowane do wieku i możliwości dzieci). W ramach programu Fundacja Szkoła na Widelcu przekazała naszym nauczycielom elektroniczny dostęp do podstawowych materiałów edukacyjnych opracowanych we współpracy z pedagogami, dietetykami, metodykami, które pozwalają na prowadzenie zajęć teoretyczno - praktycznych z uczniami i przedszkolakami. Nauczyciele oraz dzieci otrzymają również wydrukowane scenariusze lekcji, karty pracy, kolorowanki, nalepki, karty z rebusami, książeczki do zapisywania listy zakupów oraz inne pomoce dydaktyczne, dzięki którym do końca roku będą mogli aktywnie prowadzić i uczestniczyć w działaniach na rzecz zdrowego żywienia. Patronat honorowy w 2020/2021 nad Programem Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu objęli: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Rzecznik Praw Dziecka.

Więcej informacji o projekcie na stronie dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl.