Kodowanie w przedszkolu można zaczynać od prostych zabaw bez używania komputera. Taka forma nauki poprzez zabawę doskonale przygotowuje dzieci do stawiania pierwszych kroków w programowaniu. 5-latki bardzo chętnie wykonały kolejne zadania związane z kodowaniem. W pierwszym zadaniu dzieci otrzymały planszę 6 x 6 oraz kartoniki z różną liczbą oczek (1 – 6). Pod planszą układały kartoniki od najmniejszej liczby kropek do największej. Następnie uzupełniały planszę tak, aby w każdym pionie były takie same figury w liczbie, którą wskazują kropki na kartonikach. W drugim zadaniu każda grupa miała planszę do kodowania z oznaczoną osią symetrii oraz figury geometryczne. Zadaniem każdej grupy było ułożenie elementów tak, aby były symetryczne. Następnie dzieci układały figury z większej liczby elementów w różnych kolorach.