Rysunki skarpet wykonane przez uczniów.

Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest od 12 lat, od pięciu lat pod auspicjami ONZ. Data 21 marca nie jest przypadkowa. Zespół Downa polega bowiem na tym, że w 21 parze chromosomów osoby z Zespołem Downa zamiast dwóch mają trzy chromosomy. Wspierając to wydarzenie uczniowie i nauczyciele założyli skarpetki nie do pary oraz wykonali piękne prace plastyczne różnych skarpetek. W ten sposób dali wyraz solidarności z osobami z trisomią 21 chromosomu. Akcja miała na celu podniesienie świadomości społecznej na temat życia, wyjątkowości, integracji i akceptacji osób z Zespołem Downa.