Pielęgniarka szkolna wraz z dziećmi z zerówki podczas pogadanki.

28 kwietnia uczniowie świetlicy spotkali się z pielęgniarką szkolną p. Barbarą Klajna. Wizyta miała na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz przekonanie uczniów, że stan naszego zdrowia zależy w dużej mierze od nas samych. Pani pielęgniarka przeprowadziła pogadankę. Dzieci dowiedziały się jak ważne jest zdrowe odżywianie, higiena osobista oraz aktywność ruchowa. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Dzieci z zainteresowaniem uczestniczyły w pogadance i zadawały pytania. Świetliczaki zdobyły wiele cennych informacji, które wykorzystają w życiu codziennym.