Zrzut ekranu podczas X Gminnego Konkursu "Czytam, więc jestem".

Dnia 29 kwietnia w naszej szkole odbyła się X edycja Gminnego Konkursu "Czytam, więc jestem". Ze względu na pandemię wydarzenie odbyło się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Konkurs adresowany był do uczniów ze szkół Gminy Kartuzy. Przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych. Do kategorii klas II - III zgłosiło się 10 uczniów z 5 szkół: Szkoły Podstawowej w Mirachowie, Szkoły Podstawowej im. Leona Kąkola w Grzybnie, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Staniszewie oraz przedstawiciele gospodarzy. Do kategorii klas IV - V zgłosiło się z kolei 11 uczestników z 6 szkół: Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Staniszewie, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kartuzach, Szkoły Podstawowej w Kiełpinie, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kartuzach oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach.

Uczniów wraz z opiekunami i komisję konkursową powitał dyrektor szkoły p. Piotr Kloczkowski, który życzył powodzenia wszystkim uczestnikom. Młodsi uczniowie prezentowali fragmenty książki p. Justyny Bednarek pt. "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)". Natomiast starsi uczestnicy czytali wylosowane fragmenty "Kronik Archeo. Tajemnicę klejnotu Nefertiti" napisaną przez p. Agnieszkę Stelmaszyk. Komisja konkursowa w składzie: p. Marzena Krefta - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kartuzach, p. Kazimiera Socha - dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żurakowskiego oraz p. Barbara Kąkol - dyrektor Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera wyłoniło zwycięzców, na których czekają nagrody - książki z autografami ufundowane przez autorki czytanych w konkursie utworów.

Laureaci Gminnego Konkursu "Czytam, więc jestem".

Kategoria klas II - III

  • I miejsce: Olga Wolańska (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kartuzach), Izabela Trybowska (Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej)
  • II miejsce: Maja Olszewska (Szkoła Podstawowa w Mirachowie), Szymon Keller (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kartuzach)
  • III miejsce: Filip Kostuch (Szkoła Podstawowa w Grzybnie), Liliana Biankowska (Szkoła Podstawowa w Mirachowie)
  • wyróżnienia: Zuzanna Szreder (Szkoła Podstawowa w Grzybnie), Dominik Hirsz (Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej), Amelia Gruba i Jagoda Szutenberg (Szkoła Podstawowa w Staniszewie)

Kategoria klas IV - V

  • I miejsce: Antonina Tomicka (Szkoła Podstawowa w Kiełpinie) oraz Nina Dąbrowska (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kartuzach)
  • II miejsce: Marta Krampa (Szkoła Podstawowa w Kiełpinie)
  • III miejsce: Maja Kreft (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kartuzach)

Opiekę nad wydarzeniem sprawowały p. Ewa Reglińska oraz p. Monika Młyńska, natomiast nad stroną techniczną czuwał p. wicedyrektor Andrzej Karczewski, który przygotował realizację tego spotkania w formie zdalnej.

Nagrody będą oczekiwały na laureatów w sekretariacie SP Nr 2 w Kartuzach (odbiór od 7 maja). Pozostałym uczestnikom oraz nauczycielom - opiekunom wyślemy dyplomy i podziękowania droga elektroniczną.

Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszym wydarzeniu i miłą atmosferę!