Zastępczyni Burmistrza Kartuz oraz Dyrektor Szkoły podczas rozstrzygnięcia Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego.

10 maja w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach komisja konkursowa Powiatowego Konkurus Języka Angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym „English Poems and Songs” wyłoniła 12 zwycięzców, którzy zostali zaproszeni wraz z opiekunami na uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.

Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach. W Konkursie wzięło udział 39 dzieci z 15 placówek dydaktycznych: przedszkoli publicznych, przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych powiatu kartuskiego, m.in. z Kartuz, Kiełpina, Mirachowa, Reskowa, Somonina, Staniszewa, Węsior, Żukowa. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Kartuz pan Mieczysław Grzegorz Gołuński. Celem konkursu było zachęcenie najmłodszych mieszkańców powiatu kartuskiego do nauki języka angielskiego, rozwijanie umiejętności językowych, a także promocja młodych talentów. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa Covid-19 konkurs polegał na nagraniu filmu z występem przedszkolaka w rodzimej placówce edukacyjnej i przesłaniu go do organizatora konkursu. Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach konkursowych: recytowanie i piosenka w języku angielskim oraz w dwóch grupach wiekowych: dzieci w wieku 3 - 4 lata oraz 5 - 7 lat.

W czwartek, 13 maja w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom. W tym ważnym dla dzieci momencie towarzyszyli im rodzice, wychowawcy i dyrektorzy placówek, do których uczęszczają. Zanim jednak nastąpił ten moment wszyscy obecni na uroczystości zostali zaproszeni do obejrzenia skrótu filmowego najlepszych prac konkursowych (występów dzieci). Gościem honorowym spotkania była wiceburmistrz Gminy Kartuzy pani Sylwia Biankowska, która wyraziła swój zachwyt wobec występów dzieci, ich przygotowania, zaangażowania, umiejętności, a także trudu włożonego w przygotowanie przedszkolaków przez nauczycielki i rodziców. Nadmieniła, iż wszystkie występy dzieci były przepiękne, a rekwizyty wykorzystane podczas nagrań dodały im uroku i atrakcyjności. Pani Burmistrz doceniła również piękną dekorację sali gimnastycznej kartuskiej "Dwójki", na której odbyła się uroczystość. Dyrektor szkoły, pan Piotr Kloczkowski podziękował również wszystkim uczestnikom konkursu i zaprosił do udziału w nim, w kolejnym roku szkolnym 2021/2022. Swoje podziękowania skierował także do członków komisji konkursowej, p. Anny Krokockiej, p. Lidii Jończak i p. Natalii Woźnej, do koordynatorek w/w konkursu p. Joanny Trepczyk, p. Natalii Woźnej i p. Agnieszki Mierskiej oraz do wicedyrektor szkoły p. Małgorzaty Jaworowskiej za czuwanie nad całością organizacji i przebiegu konkursu.

Spośród wszystkich uczestników konkursu nagrodzono 12 laureatów, zdobywców I, II i III miejsca w kategoriach:

kategoria: wiersz / grupa dzieci 3 - 4 letnich:

 1. miejsce - Magdalena Kolka z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo w Kartuzach;
 2. miejsce - Leon Neubauer z Przedszkola Niepublicznego "Aniołek" w Kiełpinie;
 3. miejsce - Michalina Myszk z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach.

kategoria: wiersz / grupa dzieci 5 - 7 letnich:

 1. miejsce - Tomasz Domaros z Niepublicznego Przedszkola Miś Uszatek w Miechucinie;
 2. miejsce - Kornelia Lange z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach;
 3. miejsce - Lilianna Cyman z Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Żukowie.

kategoria: piosenka / grupa dzieci 3 - 4 letnich:

 1. miejsce - Olivia Przybyłka z Przedszkola Niepublicznego "Aniołek" w Kiełpinie;
 2. miejsce - Oliwier Lejk z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Reskowie;
 3. miejsce - Lilianna Ostrowska z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Węsiorach.

kategoria: piosenka / grupa dzieci 5 - 7 letnich:

 1. miejsce - Zofia Gall z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo w Kartuzach;
 2. miejsce - Lena Okrój z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Miechucinie;
 3. miejsce - Anna Szwaba z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Burmistrza Kartuz pana Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego. Wszystkie pozostałe dzieci biorące udział w konkursie oraz ich opiekunowie również otrzymają pamiątkowe dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy za rok!