Uczniowie siedzą przy stolikach z komputerami i rozwiązują konkurs multimedialny.

We wtorek 2 czerwca odbył się w naszej szkole już po raz ósmy Multimedialny Konkurs Języka Angielskiego "The World of English". Konkurs został objęty patronatem Burmistrza Kartuz Pana Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego, który ufundował nagrody. W konkursie wzięło udział 15 uczniów z 8 szkół powiatu kartuskiego. Celem konkursu jest propagowanie i promowanie nauki języka angielskiego poprzez czytanie lektur, poznawanie kultury krajów anglojęzycznych oraz wykorzystanie technologii multimedialnej w nauce. W tym roku uczestnicy musieli zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi wybranego opowiadania oraz z wiedzą na temat Szkocji. Konkurs miał formę testu, który uczestnicy rozwiązywali na komputerach. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka angielskiego: p. Fabian Chyła, p. Lidia Jończak, p. Dorota Klasa oraz p. Bartłomiej Kulwikowski.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom oraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji za rok!

Laureatami tegorocznej edycji zostali:

Kategoria – klasy VII:

  • I miejsce – Maria Stamirowska z SP 2 Kartuzy
  • II miejsce – Roksana Mielewczyk z SP Grzybno
  • II miejsce – Hanna Mielewczyk z SP Chmielno

Kategoria – klasy VIII:

  • I miejsce – Anna Kuchta z SP 2 Kartuzy
  • II miejsce – Jakub Leyk z SP Grzybno
  • III miejsce – Jagoda Pakur z SP Kiełpino