Zrzut ekranu podczas rozstrzygnięcia ogólnopolskiego Konkursu Głośnego Czytania.

Almira Smolińska została laureatką ogólnopolskiego Konkursu Głośnego Czytania "Czytanie jest w modzie" organizowanego Szkołę Podstawowa Nr 19 w Białymstoku. VI edycji tego Konkursu przebiegała pod hasłem "Każda książka jest żywym stworzeniem". Z powodu pandemii wszystko odbywało się wirtualnie. Każdy wytypowany przez szkołę uczeń musiał przygotować krótki film, w którym czytał fragment "Szatana z siódmej klasy" Kornela Makuszyńskiego. Uczestników Konkursu oceniało profesjonalne jury:

  • prof. dr hab. Dariusz Kulesza - polski filolog, literaturoznawca, dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny i dyrektor Kolegium Literaturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
  • dr hab. Anna Nosek - pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku
  • Iza Serafin - dziennikarka Polskiego Radia Białystok
  • Elżbieta Tomaszuk - pracownik Książnicy Podlaskiej

Wśród laureatów, na drugim miejscu, przygotowana przez p. Danutę Milewczyk, znalazła się nasza uczennica Almira Smolińska. Gratulujemy!

To nie wszystkie sukcesy Almiry. Wraz z Marią Kurowską brały również udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim "Moje spotkania z autyzmem" organizowanym przez Niepubliczna Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi i Integracyjnymi w Kamnicy. Przedmiotem konkursu było napisanie wiersza lub opowiadania o przeżyciach, wrażeniach, myślach… związanych z autyzmem. Nasze uczennice, pod opieką p. Danuty Milewczyk, napisały przepiękne opowiadania i okazały się bezkonkurencyjne w kategorii proza, Maria Kurowska zajęła I miejsce, a Almira Smolińska II miejsce.

9 czerwca na godz. 18:00 organizatorzy Konkursu zaprosili na spotkanie podsumowujące wszystkich uczestników wraz z opiekunami, nie tylko laureatów. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej na aplikacji Teams. Jury podsumowało Konkurs, w którym wzięło udział 23 uczestników z różnych stron Polski, podkreśliło wysoki poziom, jak podkreśliła pani Iza Serafin tak wysoki, że o trzech pierwszych miejscach decydowały niuanse w przekazaniu emocji, gdyż poziom techniczny był na takim samym poziomie. Pani Anna Nosek w prezentacji naszej uczennicy podkreśliła nienaganną dykcję, odpowiednie tempo i przestrzeganie znaków interpunkcyjnych.

Na zakończenie spotkania pani Iza Serafin udzieliła uczestnikom spotkania kilku cennych rad dotyczących czytania tekstów i zaproponowała przeprowadzenie warsztatów emisji głosu, również w formie zdalnej. Cenne nagrody dla laureatów ufundował Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Gratulujemy sukcesu Almirze i Marii i życzymy dalszych sukcesów!