Uczniowie z klasy 8a podskakują na skakance.

Dnia 16 czerwca klasa 8a uczestniczyła w zajęciach integracyjnych oraz warsztach poświęconych kulturze kaszubskiej zorganizowanych przez Muzeum Kaszubskie w Kartuzach. Dzięki serdeczności i gościnności p. dyrektor Barbary Kąkol był to dla uczniów dzień pełen pozytywnych wrażeń.