Uczniowie na rowerach słuchają policjanta, który omawia trasę egzaminacyjną.

18 czerwca odbył się w naszej szkole egzamin praktyczny na Kartę Rowerową. W egzaminie wzięli udział uczniowie klas czwartych, piątej i kilkoro z szóstych. Egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Egzamin praktyczny dotyczył umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Uczniowie musieli wykazać się zarówno sprawnością fizyczną, jak i praktyczną znajomością przepisów ruchu drogowego.

Podczas egzaminu obecni byli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, którzy podkreślili wysoki poziom wiedzy naszych uczniów. Do egzaminu przystąpiło 88 uczniów, wszyscy zdali egzamin pozytywnie. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którym udało się pomyślnie zdać swój pierwszy w życiu egzamin uprawniający do poruszania się po drogach. Życzymy bezpiecznej drogi!