Certyfikat za udział szkoły w programie "EKO - Szkoła".

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach zdobyła tytuł EKO - Szkoły 2021 w II edycji ogólnopolskiego projektu "EKO - Szkoła". Honorowy patronat nad projektem sprawuje: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Powiat Koniński, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Centrum Rozwoju Edukacji EDICON w Poznaniu, Tygodnik nauczycielski "Głos nauczycielski", Wydawnictwo Operon.

Głównym celem projektu "EKO - Szkoła” to:

  • nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;
  • uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;
  • poszerzanie wiedzy uczniów o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;
  • pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska;
  • kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie;
  • poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony.

Zadaniem szkoły było zorganizowanie kilkunastu przedsięwzięć ekologicznych na terenie szkoły, skierowanych do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Koordynatorki projektu (p. Edyta Słomczyńska i p. Joanna Bemowska) dziękują za zaangażowanie wszystkim nauczycielom - wychowawcom, którzy dołożyli cegiełkę do tego eko - sukcesu. Największe podziękowania należą się przede wszystkim uczniom i dzieciom z oddziałów przedszkolnych za entuzjazm i udział w warsztatach, wydarzeniach, spotkaniach, a czasy pandemii nam tego zadania nie ułatwiały.