Uczniowie klas pierwszych wraz ze Strażnikiem Miejskim prezentują się do zdjęcia.

Temat bezpieczeństwa jest nieustannie poruszany na zajęciach w naszej placówce, dlatego też dnia 09.09.2021 r. odwiedził nas pracownik Straży Miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie pierwszych klas. Poprowadzono pogadankę z dziećmi na temat "Wiem, jak zachować się w kontakcie z osobą nieznajomą". Dzieci utrwaliły i usystematyzowały swoje wiadomości dotyczące właściwego postępowania w przypadku kontaktu z osobą nieznajomą, obcą. Gość opowiedział dzieciom, na czym polega jego praca, w jakich okolicznościach należy wzywać Straż Miejską oraz omówił elementy swego munduru. Wszystkie dzieci uczestniczące w spotkaniu otrzymały od Straży Miejskiej odblaski.