Dzieci z oddziału przedszkolnego (5 - latki) siedzą na podłodze i wykonują eksperymenty.

"Miesiąc listopad nie jest brzydki
i smutny być nie musi wcale,
wystarczy mu się dobrze przyjrzeć,
żeby zobaczyć wiele zalet. (...)"

Grupa "Bolka i Lolka" pomimo ponurej pogody za oknem, wesoło i twórczo spędzała czas. Ubiegły tydzień bogaty był w liczne zabawy, takie jak m.in. zabawy matematyczne i ruchowe z wykorzystaniem papierowych kropli wody. Dzieci przeliczając kropelki, klasyfikowały je do odpowiedniego zapisu cyfrowego, a także pokonywały ścieżkę usłaną kropelkami, w sposób zaproponowany przez nauczyciela, np. poruszając się tyłem, czy wymieniając miesiące w roku. Przedszkolaki dobierały w pary kolorowe kalosze, jednak, zadanie było nieco utrudnione, ponieważ kryterium dobierania nie był kolor, a ilość ozdób umieszczonych na danym kaloszu. Największym powodzeniem cieszyły się eksperymenty, których również nie zabrakło. Pierwszy, imitujący powstawanie deszczu, przy okazji którego dzieci doskonaliły precyzję związaną z motoryką małą oraz skupienie. Drugi zaś dowiódł dzieciom co tonie w wodzie, a co w niej pływa. Zwieńczeniem deszczowego tygodnia było stworzenie pracy plastyczno - technicznej pt.: "Parasol w deszczu". Listopad zdecydowanie nie musi być smutny i nudny!