Uczennica siedzi na rowerze oczekując na egzamin na Kartę Rowerową.

14 czerwca odbył się w naszej szkole egzamin praktyczny na kartę rowerową. W egzaminie wzięli udział uczniowie klas czwartych oraz kilkoro z piątej i szóstej. Egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Egzamin praktyczny dotyczył umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Uczniowie musieli wykazać się zarówno sprawnością fizyczną, jak i praktyczną znajomością przepisów ruchu drogowego. Podczas egzaminu obecni byli funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Kartuzach, którzy podkreślili wysoki poziom wiedzy naszych uczniów, do egzaminu przystąpiło 50 uczniów, wszyscy zdali egzamin pozytywnie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którym udało się pomyślnie zdać swój pierwszy w życiu egzamin, uprawniający do poruszania się po drogach. Życzymy bezpiecznej drogi!