Dwie nauczycielki, przewodnicząca Rady Rodziców oraz uczennica siedzi przy stole i czyta książkę przed uczniami siedzącymi na sali gimnastycznej.

Narodowe Czytanie to coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne w kraju i za granicą. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. Została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Cele akcji to: popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzeba dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. 3 września 2022 r. w warszawskim Ogrodzie Saskim Andrzej Duda i Agata Kornhauser – Duda rozpoczęli wspólne czytanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza – w dwusetną rocznicę ich publikacji.

W naszej szkole czytanie wybranych ballad wieszcza narodowego rozbrzmiewało 6 września na sali gimnastycznej. Wydarzenie zostało podzielone na trzy części. Klasy najmłodsze wysłuchały utworu "Powrót taty", klasy IV – VI "Pani Twardowska", a uczniowie klas siódmych i ósmych "Świtezianka". Wydarzenie było znakomitym pretekstem do rozważań nad treścią i przesłaniem wysłuchanych utworów, zaś dla naszych najmłodszych uczestników stało się też inspiracją do stworzenia prac plastycznych. Powstało mnóstwo dzieł ilustrujących treść "Powrotu taty", które można podziwiać na wystawce przed szkolną biblioteką. Lekturę ballad zaprezentowali: p. Joanna Bemowska, p. Justyna Plichta, p. Natalia Gronda, p. Edyta Słomczyńska, p. Hanna Grzenkowska, p. Monika Młyńska oraz uczniowie: Olga Wolańska, Łucja Tutkowska, Almira Smolińska i Filip Treder. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie we wspólne obchody tej wspaniałej akcji.