Uczniowie biorący udział w II Gminnym Konkursie Wiedzy o Życiu i Działalności Leona Kąkola prezentują się do zdjęcia z innymi uczestnikami i Burmistrzem Kartuz.

Dnia 19 września odbył się w Szkole Podstawowej w Grzybnie II Gminny Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Leona Kąkola. Wzięło w nim udział 8 reprezentacji szkół podstawowych z Gminy Kartuzy. Ich zadaniem było wykonanie zdjęcia związanego z patronem szkoły, zaprezentowanie go przed komisją konkursową oraz udział w rundzie 3 pytań za 1 i 2 punkty oraz rundzie bonusowej za 3 punkty. Prace oceniała komisja w składzie: p. Anna Świątkowska - reprezentantka Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, p. Ewa Marszałkowska - nauczycielka historii w I LO w Kartuzach, p. Cezary Czaja. Reprezentantami naszej szkoły byli Liliana Wolska, Antoni Sikorski i Filip Treder, a uczniów przygotowywała p. Małgorzata Klinkosz - Anioła.