Policjantka stoi przed uczniami klas 8 siedzącymi w ławkach.

W ramach działań profilaktycznych dnia 14 listopada na terenie szkoły odbyło się spotkanie uczniów klas ósmych z p. Karoliną Jędrzejczak – policjantką z KPP w Kartuzach zajmującą się sprawami nieletnich. Tematem spotkania była odpowiedzialność karna nieletnich. Uczniom zostały przedstawione konsekwencje prawne związane z zachowaniami, które podlegają karze (w tym, m.in. czyny zabronione, przynoszenie do szkoły szkodliwych substancji i niebezpiecznych przedmiotów, kradzieże, namawianie kogoś do czynów karalnych, posiadanie i zażywanie uzależniających środków psychoaktywnych, wagary, cyberprzemoc, agresja słowna i fizyczna, naruszenie godności funkcjonariuszy publicznych, objawy demoralizacji). Odpowiedzialność karna nieletnich w polskim prawie została wyraźnie oddzielona od odpowiedzialności dorosłych. Wykorzystuje ona w tych wypadkach odmienne środki wychowawcze i karne, o których dowiedzieli się na spotkaniu uczniowie. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji p. policjantki i aktywnie uczestniczyła w dyskusji.