Dzieci z oddziału przedszkolnego (4 - latki) prezentują swoje kolorowe skarpetki.

21 marca w oddziałach przedszkolnych obchodziliśmy Światowy Dzień Solidarności z Osobami z Zespołem Downa, czyli Dzień Kolorowej Skarpetki. Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się również z istotą zaburzenia – trisomią 21 chromosomu. Z tej okazji na całym świecie odbywają się imprezy, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integracja z nimi.

Nasze przedszkolaki tego dnia również wzięły udział w akcji poprzez założenie dwóch różnych, niepasujących do siebie, kolorowych skarpetek. Ten spontaniczny, niecodzienny gest miał na celu zamanifestowanie odrębności, z której poczuciem na co dzień zmagają się osoby z Zespołem Downa. Kolorowe skarpetki na naszych stopach były wyrazem radości, tolerancji i solidarności z tymi osobami. W tym dniu przedszkolaki dowiedziały się wiele o tolerancji i empatii, wykonały piękne prace plastyczne, a także brały udział w zabawach, dzięki którym doskonaliły umiejętności społeczne oraz emocjonalne.