Uczestnicy konkursu XI Międzyszkolnego Interdyscyplinarnego Konkursu "Copernicus 2023" prezentują uzyskane nagrody do zdjęcia.

23 marca w naszej szkole już po raz XI odbył się Międzyszkolny Interdyscyplinarny Konkurs "Copernicus 2023" pod honorowym patronatem Burmistrza Kartuz. Celem konkursu było wyłonienie spośród uczestników najwszechstronniejszego ucznia, który wykazał się rozległą wiedzą z różnych dziedzin nauki (matematyki, geografii, fizyki, historii, języka polskiego i języka angielskiego) umiejętnością analitycznego i kreatywnego myślenia oraz wiadomościami o życiu i dziele wielkiego astronoma, patrona naszej szkoły Mikołaja Kopernika. Organizacją konkursu zajęły się polonistki p. Hanna Grzenkowska i p. Danuta Milewczyk, które przygotowały test na wzór testu dla uczniów kończących szkołę podstawową tematycznie związanego z postacią Kopernika i astronomią oraz zestawy pytań za 1 lub 3 punkty z zakresu matematyki, fizyki, geografii, historii i języka polskiego. Podczas konkursu panowała przyjazna atmosfera i sportowa rywalizacja.

O tytuł "Copernicus 2023" ubiegało się 13 uczniów z siedmiu szkół gminy Kartuzy: Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kartuzach, Brodnicy Górnej, Kiełpinie, Grzybnie, Dzierżąznie, Mirachowie oraz gospodarzy. Po emocjonującej rywalizacji bardzo dobrze przygotowanych uczestników jury wyłoniło zwycięzców, którzy idą w ślady Kopernika, człowieka wszechstronnie wykształconego.

  • Tytuł "Copernicus 2023" zdobyła Oliwia Mielewczyk, uczennica naszej szkoły
  • Tytuł I Wicemistrza zdobyła Eliza Went SP w Kiełpinie
  • Tytuł II Wicemistrza zdobył Fabian Biankowski SP w Mirachowie

Laureaci konkursu otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy uznania, a pozostali uczestnicy drobne upominki i dyplomy. Gratulujemy uczestnikom, a zwłaszcza laureatom wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności na miarę naszego patrona Mikołaja Kopernika.

Zapraszamy za rok na kolejną edycję konkursu "Copernicus 2024"!