Laureaci Plastycznego Konkursu "Portret Mikołaja Kopernika" wraz z dyrektorem szkoły oraz p. Edytą słomczyńską prezentują się do zdjęcia.

Dnia 24 marca podczas apelu z okazji Święta Patrona Szkoły dla klas 4 – 8 zostały wręczone nagrody dla uczniów, którzy wzięli udział w plastycznym konkursie "Portret Mikołaja Kopernika". Organizatorkami konkursu były p. Lidia Jończak i p. Edyta Słomczyńska. Praca tematycznie związana była z Mikołajem Kopernikiem, gdyż 2023 jest rokiem naszego wielkiego uczonego oraz w tym roku przypada również 550 rocznica urodzin astronoma. Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie wyłonienia najbardziej oryginalnych prac. Ostatecznie przyznała następujące miejsca:

Kategoria klas 1 – 3:

  1. miejsce – Maja Dąbrowska (2b)
  2. miejsce – Joanna Treder (3a)
  3. miejsce – Maja Wesołowska (1a)

Kategoria klas 4 – 8:

  1. miejsce – Amelia Goll (8b)
  2. miejsce – Dominika Warmowska (8c)
  3. miejsce – Oksana Klein (4b)

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie!