Konkursy to jedna z form odkrywania swoich pasji, zainteresowań i zdolności, dlatego też dziewczynki z grupy Bolka i Lolka kolejny raz spróbowały swoich sił w ogólnopolskich konkursach plastycznych i otrzymały nagrody za udział – Gratulujemy!

  • Hanna Kryszewska – za udział w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym pt. "Kartka Wielkanocna" organizowanym przez Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu – Kolonii;
  • Natalia Żołądź i Nadia Reglińska – za udział w ogólnopolskim konkursie plastyczno – sensorycznym pt. "Magiczne okulary" zorganizowanym w ramach projektu edukacyjnego "Gramy Zmysłami";
  • Zoja Klasa – za udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. "Portret Pani Wiosny" zorganizowanym przez Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym.