Logo akcji "Góra Grosza".

W roku szkolnym 2022 / 2023 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XXIII edycji ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza". Akcja organizowana była przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem, na który zbierane były drobne monety – "grosiki" jest pomoc dzieciom, wychowującym się poza swoją rodziną – w domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Uczniowie nie zawiedli, każdy przyniósł tyle, ile może – w myśl zasady "Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie". W sumie w naszej szkole udało się zebrać "grosików" na kwotę 494,65 zł. Odpowiednio posegregowane i zapakowane monety zostały przekazane za pośrednictwem Poczty Polskiej organizatorowi akcji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy przyłączyli się do akcji.