Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach prezentują się do zdjęcia wraz z innymi uczestnikami szkolenia językowego na Malcie.

W dniach 17 - 21 kwietnia nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach: p. Małgorzata Jaworowska, p. Anna Warmowska oraz p. Justyna Plichta, w ramach programu ERASMUS+ miały możliwość rozwijania swoich kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego podczas szkolenia w Clubclass English Language School na Malcie. Realizowały tam projekt "Matematyka Europejczyka - kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Nauczycielki przez pięć dni brały udział w kursie językowym. Zajęcia odbywały się od godz. 8:30 do 14:30. Lekcje prowadzone były w języku angielskim w wielonarodościowych oraz wielokulturowych grupach. Kursantki otrzymały podręczniki i zostały przydzielone do różnych grup językowych. Podczas kursu nauczycielki miały możliwość w przyjaznej atmosferze podniesienia swoich umiejętności językowych z języka angielskiego. Uczestniczki programu poszerzały wiedzę nie tylko z gramatyki, ale również intensywnie ćwiczyły wypowiedzi pisemne i ustne. Miały okazję uczestniczyć w konwersacjach w języku angielskim na różnorodne tematy. Podczas zajęć kursantki miały niebywałą okazję do poznania ludzi z różnych zakątków świata, a zarazem ich kulturę i tradycje. Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu było zdanie testu z poznanego na zajęciach materiału.