Uczniowie uczestniczący w akcji Dzień Ziemi trzymając worek na śmieci prezentują się na zdjęciu podczas zbierania śmieci w Gaju Świętopełka.

20 kwietnia uczniowie Szkolnego Koła Wolontariatu oraz uczennice z klasy IV mimo chłodu, opadów śniegu i deszczu, wzięli udział w akcji społecznej z okazji Dnia Ziemi pod hasłem "Sprzątanie brzegów kartuskich jezior", której organizatorem był Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Kartuzach. Sprzątanie odbywało się wokół jezior Karczemnego, Mielenka, Klasztornego Dużego i Klasztornego Małego. Na koniec sprzątania na każdego czekał poczęstunek.