Pani policjantka prowadzi zajęcia dla uczniów z klas 1 na korytarzu na 2 piętrze.

Dnia 7 maja klasy pierwsze odwiedziła p. Teresa Rekowska – Dera – aspirantka Powiatowej Komendy Policji w Kartuzach. Uczniowie podczas prelekcji prowadzonej przez panią Teresę dowiedzieli się, jak bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych, w jaki sposób pokonać samodzielnie drogę do domu oraz jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy policjanta. Pani aspirant z udziałem dzielnych ochotników zaprezentowała scenki uświadamiające uczniom ile zagrożeń może czyhać na dzieci oraz w jaki sposób zachować się kiedy znajdą się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Funkcjonariuszka policji wytłumaczyła dzieciom, jak ważne jest dbanie o dobre relacje rówieśnicze oraz, że warto darzyć siebie wzajemnym szacunkiem. To była bardzo wartościowa oraz pouczająca lekcja.