Uczniowie z klas ósmych siedzą przy stolikach na sali gimnastycznej podczas egzaminu ósmoklasisty.

Nasi uczniowie, jak wszyscy ósmoklasiści w Polsce, w dniach od 14 do 16 maja przystąpili po raz pierwszy do ważnego egzaminu, który otworzy im drogę do wybranych szkól średnich. Uczniowie w kolejności zdawali: język polski, matematykę oraz język angielski i język rosyjski. Jak zawsze, pierwszy dzień budził najwięcej emocji. Kolejne dni były spokojniejsze. No cóż, jedni byli zadowoleni, inni rozczarowani zadaniami z poszczególnych przedmiotów. Jedni mówili, że był łatwy egzamin, inni, że trudny.

Z języka polskiego pytania oparte były o lekturę "Kamienie na szaniec", a motywem było pomaganie. Matematyka podzieliła uczniów, co do trudności zagadnień. Jedni mówili, że był podejrzanie łatwy, a inni wyrazili niezbyt optymistyczne prognozy na temat swoich końcowych wyników "...jeśli zdobędę 35% to góra" – powiedział uczeń z klasy 8b. Nadmienić należy, że każdy egzamin przebiegał zgodnie z procedurami, nie było żadnych incydentów i wszyscy uczniowie naszej szkoły do niego przystąpili.

Moi kochani ósmoklasiści! Na wyniki przyjdzie Wam poczekać, aż do 3 lipca, a do tego czasu aplikujcie do wybranych szkól z nadzieją, że spełnią się Wasze oczekiwania. A tak zapewne będzie.