Certyfikat dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach za realizację projektu "Z kulturą mi do twarzy!".

W roku szkolnym 2023 / 2024 klasy 1 – 3 oraz zerówki, po raz drugi wzięły udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy". Projekt powstał w oparciu o aktualną podstawę programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023 / 2024. Patronat honorowy objął m.in. Minister Edukacji i Nauki. Podczas realizacji wybranych przez nas ponad 50 zadań tematycznych w czterech modułach: I moduł – "W krainie muz", II moduł – "Tu jest moje miejsce", III moduł – "Kocham, lubię szanuję", IV moduł – "Kultury świata", uczniowie mieli możliwość:

  • poszerzania wiedzy o otaczającym świecie;
  • uwrażliwiania na piękno poprzez kontakt ze sztuką oraz środowiskiem naturalnym;
  • rozwijania poczucia przynależności do swojego regionu, kraju, tradycji, kultury etnicznej oraz tożsamości narodowej;
  • wychowania w duchu szacunku i empatii do osób starszych i niepełnosprawnych oraz promowania wartości takich jak, patriotyzm, altruizm, piękno i dobro.

Podczas swoich działań, uczniowie wykazali się m.in. ogromną kreatywnością, talentem aktorskim, wrażliwością na piękno kultury wysokiej, sztuki i tradycji. Uczestnictwo w projekcie łączyło zabawę i naukę, pozwalało dzieciom na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Jesteśmy przekonani, że naszym uczniom  Z KULTURĄ JEST DO TWARZY!