Certyfikat dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach za realizację projektu edukacyjno - czytelniczego "Bajki - Pomagajki".

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Bajki – Pomagajki realizowany był w naszej szkole przez dzieci z oddziału przedszkolnego "Miś Uszatek" od września 2023 r. do kwietnia 2024 roku. Założeniem projektu było czytanie bajek terapeutycznych, których tematyka dotyczyła problemów z jakimi borykają się dzieci: brak wiary we własne siły, brak poczucia bezpieczeństwa w domu i poza nim, trudność z nawiązaniem współpracy, brak samodzielności, lęk przed czymś nowym, przed ciemnością, owadami, gryzoniami czy potworami, brak akceptacji odmienności, brak umiejętności przegrywania, lęk przed odrzuceniem ze strony bliskich. Czytanie bajek sprzyjało ochronie i wzmocnieniu zdrowia psychicznego przedszkolaków.

Celem projektu było budowanie wiary we własne umiejętności, kształtowanie poczucia pewności siebie, rozwijanie umiejętności dbania i troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pobytu w domu i poza nim, kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, rozwijanie umiejętności doceniania wzajemnej pomocy, współpracy w grupie, budowanie pozytywnej samooceny dziecka, nabywanie umiejętności rozpoznawania podstawowych emocji tj. radość, lęk, smutek, złość, zaskoczenie; nabycie umiejętności nazywania przeżywanych przez dzieci emocji podstawowych i wyjaśnienie, dlaczego czuje się w taki, a nie inny sposób, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, dostrzeganie wartości przyjaźni w życiu człowieka.

W każdym miesiącu realizowaliśmy poszczególne zagadnienia:

  • wrzesień – lęk przed przedszkolem lub szkołą,
  • październik – lęk przed ciemnością,
  • listopad – rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych (kłótnia, agresja),
  • grudzień – akceptacja odmienności (spektrum autyzmu, mutyzm wybiórczy),
  • styczeń – lęk przed potworami i straszydłami,
  • luty – lęk przed odrzuceniem z powodu pojawienia się nowego członka rodziny (siostry lub brata),
  • marzec – lęk przed gryzoniami,
  • kwiecień – lęk przed owadami.

Głównym celem bajkoterapii była ochrona i wzmacnianie rozwoju psychicznego dziecka. Projekt z pewnością przyczynił się do polepszenia komfortu psychicznego dzieci. Podczas wspólnych chwil z bajką rozwijały własną wyobraźnię oraz przeżywały wspaniałe przygody razem w głównymi bohaterami, bo "bajka jest dobra na wszystko". Potwierdzeniem zakończenia projektu jest otrzymany certyfikat.