Dwójka uczniów gra w tenisa stołowego.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach "Copernicus" jest autorem i realizatorem cyklicznego projektu "Tenis stołowy ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu". Projekt skierowany jest do uczniów z klas 1 - 8. Prowadzenie sportowych zajęć z tenisa stołowego ma na celu zmotywowanie dzieci do większej aktywności fizycznej, zwiększenie integracji w grupie rówieśniczej, promowanie zdrowego stylu życia. Udział w zajęciach umożliwi wykształcenie u dzieci w trakcie procesu kształcenia i wychowania nawyków systematycznego uczestnictwa przez całe życie w różnorodnych formach zajęć ruchowych. Realizacja projektu ułatwia dzieciom nawiązywanie kontaktów z innymi uczestnikami projektu oraz ułatwia nawiązywanie w przyszłości właściwych relacji w grupie rówieśniczej. Projekt kończy się organizacją turnieju tenisa stołowego.