Logo programu "Złote szkoły NBP".

Kartuska Dwójka przystąpiła do ogólnopolskiego programu "Złote szkoły NBP". Ideą programu jest przygotowanie do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów oraz szeroko pojęte aktywizowanie uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne. Mottem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło: "Giganci finansów osobistych". https://youtu.be/L7y-kBOl1yU

Uczniowie klasy 7a wraz z dwiema nauczycielkami (p. Grażyną Mierską i p. Anną Myszk) stworzą Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Celem naszej drużyny jest wykonanie trzech obowiązkowych zadań (z uwagi na obecną sytuację zadania będą realizowane w formie zdalnej):

  1. spotkanie z ekspertem,
  2. lekcja z ekonomią,
  3. debata szkolna,

w których poruszać będziemy zagadnienia dotyczące finansów osobistych, takie jak:

  1. Planowanie i kontrola wydatków, czyli o sile zarządzania własnymi pieniędzmi.
  2. Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel.
  3. Sposoby na pomnażanie oszczędności – lokaty i moc procentu składanego, inflacja i co trzeba o niej wiedzieć, podstawy inwestowania.
  4. Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników.
  5. Pożyczanie pieniędzy, a poduszka finansowa. Długi zawsze pod kontrolą.
  6. Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych, a znajomość praw konsumenckich.
  7. Umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych.

Więcej informacji o programie na stronie www.nbp.pl/edukacja.