Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 • 01
  01
 • 02
  02
 • 03
  03
 • 04
  04
 • 05
  05
 • 06
  06
 • 07
  07
 • 08
  08
 • 09
  09
 • 10
  10
 • 12
  12
 • 13
  13
 • 14
  14
 • 15
  15
 • 16
  16
 • 17
  17
 • 18
  18
 • 19
  19

W dniu 14 listopada w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach odbyło się podsumowanie aktualnej działalności szkoły w zakresie realizacji projektów dotyczącej współpracy międzynarodowej. "Dwójka" aktualnie realizuje trzy międzynarodowe projekty:

 

 • projekt "Nowoczesna edukacja nauczycieli kluczem do sukcesu młodych Europejczyków" (ERASMUS+ 2018) – projekt będzie realizowany w okresie 01 września 2018 – 30 czerwca 2020 r., 8 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach językowych oraz metodycznych
 • projekt "Kreatywność, innowacyjność i pasja nauczycieli drogowskazem w rozwoju kompetencji kluczowych młodych Europejczyków" (PO WER 2019) – projekt będzie realizowany w okresie 01 września 2019 – 30 czerwca 2021 r., 13 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach językowych i metodycznych
 • projekt "Mali naukowcy – rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych i językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach" (program Ponadnarodowa Mobilność Uczniów) – projekt zakłada realizację wyjazdu dwóch grup 10 uczniów do szkoły podstawowej w Słowenii, gdzie uczniowie będą realizować zajęcia edukacyjne w formie zajęć projektowych; jeden wyjazd odbył się w październiku 2019 r., a drugi wyjazd odbędzie się w marcu 2020 r.

Podczas spotkania omówiono także projekt, który został już całkowicie zrealizowany i zakończony: "Europejskie inicjatywy nauczycieli wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów" (PO WER 2016) – projekt był realizowany w okresie 01 czerwca 2016 – 30 czerwca 2018 r.

Na "Dzień Europejski" przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Kartuz p. Mieczysław Grzegorz Gołuński, p. Elżbieta Rejter – kierownik Wydziału Oświaty, nauczyciele szkoły oraz uczniowie "Dwójki" i ich rodzice. Podczas spotkania uczniowie, którzy zrealizowali mobilność do Słowenii otrzymali certyfikaty udziału w projekcie oraz materiały dydaktyczne. Trzech nauczycieli, którzy w ostatnim czasie realizowali projekt "Nowoczesna edukacja nauczycieli kluczem do sukcesu młodych Europejczyków" otrzymało certyfikaty Europass Mobility.

Realizowane projekty są skutkiem realizacji przez nauczycieli oraz uczniów "Dwójki" Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Celem tego planu są: zwiększenie umiejętności językowych uczniów oraz pracowników szkoły, zwiększenie umiejętności pracowników szkoły w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i metod nauczania, poprawa zarządzania szkołą i projektami, a także realizacja metodą projektu zajęć dydaktycznych w innych szkołach za granicą Polski. W latach 2016 – 2019 na realizację celów zawartych w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach pozyskano łącznie środki finansowe w wysokości: 437 380,52 zł.

Back to top