Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach
na rok szkolny 2020 / 2021
(dotyczy tylko uczniów spoza obwodu szkoły)
zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2020 Burmistrza Kartuz z dnia 30 stycznia 2020 r.

  • 02 marca - 27 marca 2020 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 16 kwietnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w szkole) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 17 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym)
  • 29 kwietnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w szkole) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W przypadku wolnych miejsc w klasach pierwszych po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie uruchomione uzupełniające postępowanie rekrutacyjne według poniższego harmonogramu:

  • 08 maja - 14 maja 2020 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 25 maja 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w szkole) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 26 maja - 01 czerwca 2020 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia zostanie opublikowany w terminie późniejszym)
  • do końca sierpnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w szkole) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Back to top