BIP Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  w Kartuzach
 
BIP Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 2 w Kartuzach

RODO
BIP - Dane podstawowe
BIP - Narzędzia
BIP - Funkcjonowanie
BIP - Projekty
BIP - Programy szkolne
BIP-Ogłoszenia
Dostępność


"Wierzę, że umiem - potrafię, bo już to wiem"

O projekcie

 

Projekt ten był realizowany w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX POKL przez firmę „Edu-Innowacja” Iwona Kotłowska wraz z Partnerem projektu Szkołą Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach.

Projekt „Wierzę, że umiem – potrafię, bo już to wiem” realizowany był w terminie IX 2012-II 2013.

Finansowany był w całości przez fundusze unijne i miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów miejsko-wiejskich. Był on projektem zamkniętym i dotyczył tylko uczniów SP nr 2 w Kartuzach.

Projekt "Wierzę, że umiem – potrafię, bo już to wiem" współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Umowa nr POKL.09.05.00-22-012/11
Lider projektu: firma "Edu-Innowacja"
Partner projektu: SP nr 2 w Kartuzach

 

Cele projektu:

Projekt adresowany do uczniów, którzy mają problemy z ortografią i czytaniem ze zrozumieniem, chcą rozwinąć pomysłowość i kreatywność, mają problemy z koncentracją, chcą poprawić wyniki w nauce oraz wzmocnić wiarę w swoje możliwości.


Wytworzył:Piotr Kloczkowski2013-02-26
Udostępnił:2013-02-26 22:09:34
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2016-11-08 18:31:54
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )