BIP Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  w Kartuzach
 
BIP Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 2 w Kartuzach

RODO
BIP - Dane podstawowe
BIP - Narzędzia
BIP - Funkcjonowanie
BIP - Projekty
BIP - Programy szkolne
BIP-Ogłoszenia
Dostępność


Prowadzone rejestry

Rejestry

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, Szkoła prowadzi następujące rejestry:

 • Księga uczniów,
 • Księga dzieci.

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy Szkoła prowadzi rejestry:

 • pracowników,
 • emerytów,

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Ponadto prowadzone są:

 • ewidencje środków trwałych,
 • ewidencje zakupów,
 • wydanych zaświadczeń,
 • legitymacji szkolnych,
 • druków ścisłego zarachowania (kwitariusze, świadectwa),
 • dziennik korespondencji,
 • rejestr skarg i wniosków
 • regulaminów i procedur,
 • umów.
 • rejestr zarządzeń
 • aktów nadania stopni awansu
 • rejestr odbioru świadectw uczniów klas ósmych

Dane w nich zawarte udostępnia się do wglądu w miejscu prowadzenia ewidencji, w godzinach pracy szkoły, po uprzednim umówieniu na zasadach określonych w odrębnych przepisach..


Wytworzył:Piotr Kloczkowski2013-05-31
Udostępnił:2013-05-31 10:14:38
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2020-07-21 20:45:43
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )