BIP Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  w Kartuzach
 
BIP Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 2 w Kartuzach

RODO
BIP - Dane podstawowe
BIP - Narzędzia
BIP - Funkcjonowanie
BIP - Projekty
BIP - Programy szkolne
BIP-Ogłoszenia
Dostępność

„Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”

Projekt pod nazwą „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy” będzie realizowany przez okres 2 lat we wszystkich 17 typach szkół dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym (SP Nr 1 w Kartuzach, SP Nr 2 w Kartuzach, SP Nr 5 w Kartuzach, SP w Łapalicach, SP w Mirachowie, SP w Grzybnie, SP w Prokowie, SP w Koloni, SP w Kiełpinie, SP w Staniszewie, SP w Dzierżąznie SP w Brodnicy Górnej, GM Nr 1 w Kartuzach, GM w Kiełpinie, GM w Staniszewie, LO Nr 2 w Kartuzach).

 

Celem projektu jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę u 2.530 uczniów, a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych szkół poprzez podniesienie kwalifikacji 247 nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

Uczniowiebiorący udział w projekcie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach: rozwijających (matematyka, j. angielski, j. niemiecki, fizyka, biologia, informatyka, chemia, geografia, przyroda, robotyka, mat.-przyrodnicze), wyrównujących (matematyka, j. angielski, j. niemiecki, informatyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, przyroda,  mat.-przyrodnicze), wsparcia pozostałego (terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, rewalidacja ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szachy, przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe), wsparcia uczniów niepełnosprawnych (indywidualnej rewalidacji i terapii pedagogicznej, indywidualne zajęcia logopedyczne, indywidualne wsparcie psychologiczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna). Realizacja zajęć wspomagana będzie komponentem elearningowymi udostępnionym na platformie edukacyjnej, a zajęcia rozwijające z j. angielskiego i niemieckiego będą zakończone egzaminem zewnętrznym TELC oraz otrzymaniem przez uczestników zajęć dożywotniego certyfikatu zgodnego z Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Wszystkie zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod wspierających rozwijanie przez uczniów postaw kreatywnych, przedsiębiorczych, inicjatywności i umiejętności pracy w grupach. W tym celu nauczyciele wezmą udział w warsztatach TIK. Łącznie dla uczestników (uczniowie + nauczyciele) projektu zostanie przeprowadzonych 52.798 godzin zajęć dodatkowych.

Ponadto w ramach otrzymanych środków zostaną wykonane szybkie łącza internetowe w SP Nr 1, SP 2, GM Nr 1 oraz ZSO Nr 2, a także wykonane instalacje informatyczne i elektryczne umożliwiające zasięg sieci internetowej (WIFI) na terenach budynków tych szkół. Zmodernizowanie sieci elektrycznej i informatycznej w  salach komputerowych będzie poprzedzało zakup sprzętu informatycznego do wszystkich szkół biorących udział w projekcie. Łącznie zostanie zakupionych 345 komputerów przenośnych z oprogramowaniem oraz tablice interaktywne, rzutniki, ekrany projekcyjne i inne pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć dodatkowych.

Dodatkowo Gmina Kartuzy uzupełniając działania realizowane w ramach projektu, planuje ze środków budżetu gminy budowę łącza światłowodowego do szkół na terenach wiejskich (SP w Grzybnie, SP w Łapalicach, ZS w Kiełpinie, ZKiW w Dzierżąznie) W ramach utworzonego łącza Gmina połączy wszystkie jednostki oświatowe w jedną globalną sieć zarządzaną przez Gminę. Poprzez budowę sieci światłowodowej gmina będzie miała możliwość zapewnienia szkołom nieograniczonego dostępu do szybkiego internetu. Dzięki takim działaniom szkoły otrzymają możliwość zainteresowania dzieci innymi, nowoczesnymi formami nauczania oraz treściami edukacyjnymi znajdującymi się nie tylko w standardowym podręczniku, jak również poprzez bezpłatny i bezproblemowy dostęp do internetu na terenie szkoły dzieci skierują swoją uwagę na możliwości nowoczesnych technologii. Internet bez ograniczeń stanie się codziennością wszystkich dzieci, a nie luksusem dla dzieci zamieszkujących w mieście.

 

Łączna wartość projektu wynosi 7.135.152,75 zł, natomiast wsparcie otrzymane z Unii Europejskiej wynosi 6.778.395,11 zł. Projekt będzie realizowany dzięki środkom pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 3.Edukacja, Priorytet 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

 

Regulamin rekrutacji
opis dokumentutypdata

Regulamin rekruracji

pdf08-11-2016[ Pobierz ]
650 kB
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )