BIP Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  w Kartuzach
 
BIP Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 2 w Kartuzach

RODO
BIP - Dane podstawowe
BIP - Narzędzia
BIP - Funkcjonowanie
BIP - Projekty
BIP - Programy szkolne
BIP-Ogłoszenia
Dostępność


Przetargi

"ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2023" - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
opis dokumentutypdata

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pdf19-12-2022[ Pobierz ]
253 kB

Wytworzył:Andrzej Karczewski2022-12-19
Udostępnił:Andrzej Karczewski2022-12-19 18:41:01
Zmodyfikował:Andrzej Karczewski2022-12-19 18:41:01
"ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2023" - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
opis dokumentutypdata

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

pdf13-12-2022[ Pobierz ]
276 kB

Wytworzył:Andrzej Karczewski2022-12-13
Udostępnił:Andrzej Karczewski2022-12-13 19:17:12
Zmodyfikował:Andrzej Karczewski2022-12-13 19:17:12
"ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2023"

TREŚĆ OGŁOSZENIA W SERWISIE E-ZAMÓWIENIA

PLATFORMA ZAKUPOWA

opis dokumentutypdata

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pdf05-12-2022[ Pobierz ]
441 kB

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

xlsx 05-12-2022[ Pobierz ]
172 kB

OFERTA CENOWA (ZAŁĄCZNIK NR 1)

doc05-12-2022[ Pobierz ]
82 kB

OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 2)

doc05-12-2022[ Pobierz ]
126 kB

OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 3)

doc05-12-2022[ Pobierz ]
105 kB

UMOWA (ZAŁĄCZNIK NR 4)

doc05-12-2022[ Pobierz ]
200 kB

OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 5)

doc05-12-2022[ Pobierz ]
164 kB

Wytworzył:Andrzej Karczewski05-12-2022
Udostępnił:Andrzej Karczewski05-12-2022 21:45:51
Zmodyfikował:Andrzej Karczewski05-12-2022 21:45:51
"ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2022" - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
opis dokumentutypdata

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pdf21-12-2021[ Pobierz ]
213 kB

Wytworzył:Andrzej Karczewski2021-12-21
Udostępnił:Andrzej Karczewski2021-12-21 20:32:21
Zmodyfikował:Andrzej Karczewski2021-12-21 20:32:21
"ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2022" - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
opis dokumentutypdata

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

pdf10-12-2021[ Pobierz ]
276 kB

Wytworzył:Andrzej Karczewski2021-12-10
Udostępnił:Andrzej Karczewski2021-12-10 21:46:52
Zmodyfikował:Andrzej Karczewski2021-12-10 21:49:36
"ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2022"

TREŚĆ OGŁOSZENIA W SERWISIE E-ZAMÓWIENIA

TREŚĆ OGŁOSZENIA W SERWISIE E-ZAMÓWIENIA - ZMIANA

PLATFORMA ZAKUPOWA

opis dokumentutypdata

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pdf02-12-2021[ Pobierz ]
441 kB

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZMIANA

pdf08-12-2021[ Pobierz ]
179 kB

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

pdf 02-12-2021[ Pobierz ]
172 kB

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

xlsx 02-12-2021[ Pobierz ]
172 kB

OFERTA CENOWA (ZAŁĄCZNIK NR 1)

doc02-12-2021[ Pobierz ]
82 kB

OFERTA CENOWA (ZAŁĄCZNIK NR 1) - ZMIANA

doc08-12-2021[ Pobierz ]
81 kB

OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 2)

doc02-12-2021[ Pobierz ]
126 kB

OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 3)

doc02-12-2021[ Pobierz ]
105 kB

UMOWA (ZAŁĄCZNIK NR 4)

doc02-12-2021[ Pobierz ]
200 kB

OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 5)

doc02-12-2021[ Pobierz ]
164 kB

Wytworzył:Andrzej Karczewski02-12-2021
Udostępnił:Andrzej Karczewski02-12-2021 22:00:56
Zmodyfikował:Andrzej Karczewski08-12-2021 20:37:14
"ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2021" - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
opis dokumentutypdata

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pdf15-12-2020[ Pobierz ]
3 381 kB

Wytworzył:Andrzej Karczewski2020-12-15
Udostępnił:Andrzej Karczewski2020-12-15 13:44:28
Zmodyfikował:Andrzej Karczewski2020-12-15 13:45:28
"ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2021" - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opis dokumentutypdata

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

pdf07-12-2020[ Pobierz ]
2 037 kB

Wytworzył:Andrzej Karczewski2020-12-07
Udostępnił:Andrzej Karczewski2020-12-07 21:46:52
Zmodyfikował:Andrzej Karczewski2020-12-07 21:49:36
"ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2021"

TREŚĆ OGŁOSZENIA W SERWISIE BZP

opis dokumentutypdata

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pdf26-11-2020[ Pobierz ]
441 kB

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1)

pdf26-11-2020[ Pobierz ]
172 kB

OFERTA CENOWA (ZAŁĄCZNIK NR 2)

pdf26-11-2020[ Pobierz ]
113 kB

OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 3)

pdf26-11-2020[ Pobierz ]
126 kB

OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 4)

pdf26-11-2020[ Pobierz ]
105 kB

UMOWA (ZAŁĄCZNIK NR 5)

pdf26-11-2020[ Pobierz ]
200 kB

KLAUZULA INFORMACYJNA (ZAŁĄCZNIK NR 6)

pdf26-11-2020[ Pobierz ]
164 kB

Wytworzył:Andrzej Karczewski2020-11-26
Udostępnił:Andrzej Karczewski2020-11-26 22:00:56
Zmodyfikował:Andrzej Karczewski2020-11-26 22:23:46
"ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2020" - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
opis dokumentutypdata

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pdf20-12-2019[ Pobierz ]
234 kB

Wytworzył:Andrzej Karczewski2019-12-20
Udostępnił:Andrzej Karczewski2019-12-20 21:54:31
Zmodyfikował:Andrzej Karczewski2019-12-20 21:58:02
"ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2020"

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opis dokumentutypdata

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

pdf16-12-2019[ Pobierz ]
720 kB

Wytworzył:Piotr Kloczkowski2019-12-16
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2019-12-16 10:12:53
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2019-12-16 10:17:52
"ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2020"

TREŚĆ OGŁOSZENIA W SERWISIE BZP

opis dokumentutypdata

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pdf05-12-2019[ Pobierz ]
441 kB

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1)

pdf05-12-2019[ Pobierz ]
255 kB

OFERTA CENOWA (ZAŁĄCZNIK NR 2)

pdf05-12-2019[ Pobierz ]
113 kB

OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 3)

pdf05-12-2019[ Pobierz ]
144 kB

OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 4)

pdf05-12-2019[ Pobierz ]
105 kB

UMOWA (ZAŁĄCZNIK NR 5)

pdf05-12-2019[ Pobierz ]
200 kB

KLAUZULA INFORMACYJNA (ZAŁĄCZNIK NR 6)

pdf05-12-2019[ Pobierz ]
164 kB

Wytworzył:Piotr Kloczkowski2019-12-05
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2019-12-05 14:58:25
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2019-12-09 14:24:30
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
opis dokumentutypdata

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pdf20-12-2018[ Pobierz ]
561 kB

Wytworzył:Piotr Kloczkowski2018-12-20
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2018-12-20 08:36:43
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2018-12-20 08:41:41
"ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2019" - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opis dokumentutypdata

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

pdf11-12-2018[ Pobierz ]
1 978 kB

Wytworzył:Piotr Kloczkowski2018-12-11
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2018-12-11 21:45:19
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2018-12-11 21:47:36
"ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2019"

TREŚĆ OGŁOSZENIA W SERWISIE BZP

opis dokumentutypdata

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pdf03-12-2018[ Pobierz ]
1 074 kB

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1)

doc03-12-2018[ Pobierz ]
336 kB

OFERTA CENOWA (ZAŁĄCZNIK NR 2)

 

pdf03-12-2018[ Pobierz ]
198 kB

OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 3)

pdf03-12-2018[ Pobierz ]
189 kB

OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 4)

pdf03-12-2018[ Pobierz ]
195 kB

UMOWA (ZAŁĄCZNIK NR 5)

pdf03-12-2018[ Pobierz ]
312 kB

KLAUZULA INFORMACYJNA (ZAŁĄCZNIK NR 6)

pdf03-12-2018[ Pobierz ]
426 kB

Wytworzył:Piotr Kloczkowski2018-12-03
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2018-12-03 22:56:02
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2018-12-03 23:06:47
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
opis dokumentutypdata

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pdf27-12-2017[ Pobierz ]
527 kB

Wytworzył:Piotr Kloczkowski2017-12-27
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2017-12-27 14:21:25
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2017-12-27 14:23:14
"ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2018" - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opis dokumentutypdata

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

pdf20-12-2017[ Pobierz ]
2 323 kB

Wytworzył:Piotr Kloczkowski2017-12-20
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2017-12-20 23:39:32
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2017-12-27 14:24:00
„ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2018"

TREŚĆ OGŁOSZENIA W SERWISIE BZP

opis dokumentutypdata

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZMIANA ADRESU I NUMERU NIP NABYWCY)

pdf13-12-2017[ Pobierz ]
1 035 kB

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pdf12-12-2017[ Pobierz ]
1 035 kB

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

doc12-12-2017[ Pobierz ]
344 kB

OFERTA CENOWA (ZAŁĄCZNIK NR1)

pdf12-12-2017[ Pobierz ]
202 kB

OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR2)

pdf12-12-2017[ Pobierz ]
191 kB

OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR3)

pdf12-12-2017[ Pobierz ]
199 kB

UMOWA (ZAŁĄCZNIK 4) (ZMIANA ADRESU I NUMERU NIP NABYWCY)

pdf13-12-2017[ Pobierz ]
227 kB

UMOWA - (ZAŁĄCZNIK NR4)

pdf12-12-2017[ Pobierz ]
227 kB

Wytworzył:Piotr Kloczkowski2017-12-12
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2017-12-12 22:47:17
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2017-12-13 16:52:45
„ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2017” - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

opis dokumentutypdata

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pdf22-12-2016[ Pobierz ]
477 kB

Wytworzył:Piotr Kloczkowski2016-12-22
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2016-12-22 11:57:12
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2016-12-22 11:59:44
„ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2017” - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opis dokumentutypdata

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

pdf15-12-2016[ Pobierz ]
2 229 kB

Wytworzył:Piotr Kloczkowski2016-12-15
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2016-12-15 18:03:21
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2016-12-15 18:24:24
„ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2017”

TREŚĆ OGŁOSZENIA W SERWISIE BZP

opis dokumentutypdata

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pdf07-12-2016[ Pobierz ]
949 kB

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

doc07-12-2016[ Pobierz ]
295 kB

OFERTA CENOWA (ZAŁĄCZNIK NR 1)

pdf07-12-2016[ Pobierz ]
198 kB

OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 2)

pdf07-12-2016[ Pobierz ]
187 kB

OŚWIADCZENIE (ZAŁĄCZNIK NR 3)

pdf07-12-2016[ Pobierz ]
193 kB

UMOWA (ZAŁĄCZNIK NR 4)

pdf07-12-2016[ Pobierz ]
222 kB

Wytworzył:Piotr Kloczkowski2016-12-07
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2016-12-07 23:27:48
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2016-12-15 18:01:43
„ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2016” INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
opis dokumentutypdata

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pdf22-12-2015[ Pobierz ]
367 kB

Wytworzył:Piotr Kloczkowski2015-12-22
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2015-12-22 14:43:10
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2015-12-22 14:48:06
„ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2016”
opis dokumentutypdata

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pdf04-12-2015[ Pobierz ]
689 kB

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

doc04-12-2015[ Pobierz ]
221 kB

OFERTA CENOWA ZAŁĄCZNIK NR 1

doc04-12-2015[ Pobierz ]
32 kB

OŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 2

docx04-12-2015[ Pobierz ]
24 kB

OŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK NR 3

docx04-12-2015[ Pobierz ]
16 kB

UMOWA ZAŁĄCZNIK NR 4

pdf04-12-2015[ Pobierz ]
154 kB

Wytworzył:Piotr Kloczkowski2015-12-04
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2015-12-04 14:52:54
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2015-12-04 15:00:00
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )