Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach od 2014 rcmi. rozpoczęła szeroko rozumianą współpracę międzynarodową poprzez udział w projektach ERASMUS+, PO WER, Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, eTwinning, stawiając na nowoczesną edukację, szkolenia nauczycieli w kierunku wykorzystania nowych technologii oraz wdrożenia w nauczaniu metodologii STEAM. Dzięki podtrzymywaniu w uczniach naturalnego zapału do zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez działanie i rozwiązywanie praktycznych problemów jest możliwe efektywne nauczanie. Połączenie zadań problemowych z praktycznym podejściem do ich rozwiązywania oraz rozwiązywanie problemów inżynieryjno – konstrukcyjnych sprawia, że uczeń przestaje być odtwórcą, a staje się projektantem, konstruktorem, wynalazcą, czy twórcą nowej wiedzy.

W maju 2020 r. Politechnika Łódzka ogłosiła nabór do udziału w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” dla szkół podstawowych, którego głównym celem było podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Partnerami projektu są: Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska oraz Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie. Patronat nad projektem sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji oraz NASK. Dyrekcja szkoły przygotowała i wysłała wniosek do udziału w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”. W czerwcu 2020 r. „Dwójka” otrzymała grant na realizację projektu jako jedyna szkoła z Gminy Kartuzy.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia koła informatycznego dla uczniów „Dwójki”. Prowadzący kółko p. Andrzej Karczewski uczestniczy w 2-semetralnym, certyfikowanym kursie (288 h – 6 spotkań stacjonarnych, 12 – e-learning) na Politechnice Gdańskiej. Kurs w zdecydowanej większości poświęcony jest zagadnieniom algorytmiki wraz z niezbędnymi uzupełnieniami z dziedzin pokrewnych, głównie matematyki dyskretnej. W ramach projektu szkoła zostanie wyposażona w zestawy edukacyjne do kształcenia z wykorzystaniem programowalnych systemów robotycznych.

Na kółko informatyczne, które jest realizowane od września 2020 r. uczęszcza 11 uczniów. Podczas zajęć uczniowie przede wszystkim poznają język programowania C++ oraz ćwiczą i doskonalą pisanie programów w tym języku. Uczniowie zostali wyposażeni w podręczniki do nauki programowania oraz dostęp do kursu online. W obecnym czasie pandemii zajęcia koła odbywają się w formule online. Uczniowie uczęszczający na kółko informatyczne wzięli udział w tygodniu „Code Week” oraz w szkolnym etapie konkursu kuratoryjnego z informatyki. Dwójka uczniów Maja Stamirowska (7b) oraz Mikołaj Mejer (7a) zakwalifikowała się do etapu rejonowego tego konkursu. Zajęcia realizowane w ramach kółka informatycznego CMI są doskonałym sposobem na rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, rozbudzają zainteresowanie programowaniem, przyniosą także z pewnością uczniom dużo korzyści w przyszłości.

Więcej informacji o projekcie na stronie cmi.edu.pl.