giodoW roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje dane - Twoja sprawa", realizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a skierowanego przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Celem programu jest kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów, związanych z tematyką ochrony danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności, które w wymiarze politycznym i społecznym staje się fundamentem wolnego społeczeństwa, stanowiące podstawową wartość. Każdy człowiek ma prawo do poznania swoich praw i korzystania z nich!
W ramach programu są przeprowadzane zajęcia na lekcjach (m.in. zajęciach komputerowych, zajęciach z wychowawcą) przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli, na których dzieci mogą dowiedzieć się m.in. o prawach, jakie im przysługują, jak unikać zagrożeń związanych z udostępnianiem swoich danych w sieci Internet, czy też uwrażliwić się na poszanowanie praw innych osób.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.giodo.gov.pl/giododzieciom.