Nic piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne – słowa te, wypowiedziane przez Mikołaja Kopernika, odzwierciedlają wszystko to, co dla polskiego astronoma było najcenniejsze, najgodniejsze podziwu i uznania.
Patron naszej szkoły urodził się 19.02.1473 r. w Toruniu, zaś zmarł 24.05.1543 r. we Fromborku. W latach 1491-1495 studiował w Krakowie, a następnie we Włoszech (Bolonia, Padwa, Ferrara). W 1503 r. doktoryzował się z prawa kanonicznego. Kopernik był prawdziwym dzieckiem renesansu, którego krąg zainteresowań przerastał możliwości niejednego człowieka. Zajmował się m.in.: astronomią, matematyką, prawem, ekonomią, astrologią. Swoich sił próbował także jako lekarz i tłumacz. Jego najważniejsze, a zarazem najbardziej znane dzieło: „O obrotach sfer niebieskich" przedstawiało heliocentryczną wizję Wszechświata, która dokonała przełomu w dotychczasowej wiedzy o świecie. Opublikowany tekst został zadedykowany ówczesnemu papieżowi, jednak pomimo tego Kościół nie odniósł się do niego pozytywnie. W 1616 r. umieszczono go w indeksie ksiąg zakazanych. Przeciwko tezom naszego astronoma wystąpił także Marcin Luter. Na uwagę zasługuje też praktyczna działalność Kopernika w dziedzinie ekonomii- w 1531r. opracował „taryfę chlebową", która ustaliła cenę chleba i sposób jego wypieku w Olsztynie i innych miastach Warmii.

Drodzy uczniowie, wiedzcie, że według patrona naszej szkoły "próżnowaniem" poniża się dary natury, zatem zawsze i wszędzie owocnej pracy!:)