W dniu 8 marca 2020 r. 10 kolejnych uczniów naszej szkoły wraz z dwójką nauczycieli - opiekunów wyjechało do Słowenii, do zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej w miejscowości Dobje pri Planini, gdzie do 13 marca, wspólnie z rówieśnikami ze Słowenii realizowali przedsięwzięcie "Mali naukowcy – rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych i językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów". Uczniowie Dwójki uczęszczali na zajęcia lekcyjne, realizowali zaplanowany projekt, poznawali kulturę, tradycje i przyrodę Słowenii, a także poszerzali swoje umiejętności językowe.

Pierwszego dnia pobytu w szkole uczniowie z Polski wzięli udział w zajęciach zapoznawczych z uczniami ze szkoły w Dobje oraz uczestniczyli w programie powitalnym, który uświetnił szkolny chór oraz szkolny zespół taneczno - wokalny. Następnie zwiedzali szkołę oraz wzięli udział w lekcji geografii i zajęciach sportowych. Po południu odbył się spacer krajobrazowy wokół szkoły w Dobje.

Drugi dzień pobytu upłynął pod znakiem zwiedzania trzeciego co do wielkości miasta Słowenii – Celje. Poranek uczniowie rozpoczęli od wizyty na lodowisku w ramach zajęć sportowych. Następnie udali się do zaprzyjaźnionej szkoły średniej Gimnazja Celje Center gdzie wzięli udział w zajęciach matematyki, przyrody oraz w niespodziance przygotowanej przez uczniów tamtejszej szkoły: "Escape Room" z zadaniami dotyczącymi historii, geografii i kultury Słowenii. Uczniowie szkoły w Celje zaprosili naszych uczniów do rajdu miejskiego, podczas którego można było dowiedzieć się więcej na temat kultury i przyrody Słowenii. Dzień został zwieńczony wizytą na zamku w Celje – była to doskonała lekcja historii polsko - słoweńskiej, gdyż właśnie z tego zamku pochodziła Anna Cylejska – druga żona naszego króla Władysława Jagiełły. Dość powiedzieć, że na tymże zamku gościł w 2017 roku również prezydent Andrzej Duda

Trzeciego dnia odbyły się zajęcia przyrody i matematyki w terenie: uczniowie wzięli udział w tyrolce (zjazdy na linie) oraz wspinaczce górskiej w pięknych okolicznościach przyrody – w Parku Krajobrazowym, w dolinie Rakov Škocjan. Po południu odbyły się zajęcia strzelania z łuku, gdzie uczniowie musieli również wykazać się umiejętnościami matematycznymi i przestrzennymi. Dzień zwieńczony został grą w piłkę nożną oraz podchodami z dziećmi ze Słowenii.

Przedostatni dzień pobytu, w czwartek uczniowie rozpoczęli "Aktywną przerwą" – zajęciami rozgrzewającymi na świeżym powietrzu wraz z rówieśnikami ze szkoły w Dobje. Następnie wzięli udział w szeregu zajęć w szkole: zajęcia z wos - poznanie kultury i wiedza o społeczeństwie Słowenii, zajęcia języka angielskiego, zajęcia biologii w terenie: poznanie kultury pszczelarstwa, zajęcia z matematyki. Dzień zakończony został spotkaniem integracyjnym, grami i zabawami ruchowymi z programem kulturowym.

Ostatniego dnia pobytu, w piątek uczniowie rozpoczęli pobyt zajęciami sportowymi - gra w koszykówkę. Następnie udali się na lekcję chemii gdzie przeprowadzali eksperymenty, a później wzięli udział w zajęciach z języka niemieckiego. Po południu miała miejsce wizyta w skansenie Kozjansko Homestead, gdzie mieli okazję poznania kuchni i tradycji Słowenii i zobaczyć jak żyli Słoweńcy kiedyś.

Przedsięwzięcie "Mali naukowcy – rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych i językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach" realizowane jest w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów", który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

pmu

W dniu 14 listopada w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach odbyło się podsumowanie realizacji przedsięwzięcia "Mali naukowcy – rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych i językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach" (program Ponadnarodowa Mobilność Uczniów) – projekt zakłada realizację wyjazdu dwóch grup 10 uczniów do szkoły podstawowej w Słowenii, gdzie uczniowie będą realizować zajęcia edukacyjne w formie zajęć projektowych; jeden wyjazd odbył się w październiku 2019 r., a drugi wyjazd odbędzie się w marcu 2020 r.

Na "Dzień Europejski" przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Kartuz p. Mieczysław Grzegorz Gołuński, p. Elżbieta Rejter – kierownik Wydziału Oświaty, nauczyciele szkoły oraz uczniowie "Dwójki" i ich rodzice. Podczas spotkania uczniowie, którzy zrealizowali mobilność do Słowenii otrzymali certyfikaty udziału w projekcie oraz materiały dydaktyczne.

pmu

Dwójka rozpoczęła realizację przedsięwzięcia „Mali naukowcy – rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych i językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

W dniu 05 października 10 uczniów z Dwójki wraz z dwójką nauczycieli wyjechało do Słowenii, do zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej w miejscowości Dobje pri Planini, gdzie wspólnie z rówieśnikami ze Słowenii będzie realizować projekt edukacyjny. Uczniowie z polski będą uczęszczać na zajęcia lekcyjne, realizować zaplanowany projekt, poznawać kulturę, tradycje i przyrodę Słowenii, a także polepszać swoje kompetencje językowe. Po tygodniu uczniowie wrócą do Polski, przedstawią całej społeczności szkolnej uzyskane rezultaty zrealizowanego projektu. W marcu 2020 r. kolejny zespół projektowy 10 uczniów Dwójki weźmie udział w mobilności do Słowenii.

Warto nadmienić, iż we wrześniu Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach gościła uczniów z Niemiec, a w marcu 2020 r. uczniowie naszej szkoły udadzą się do nich na rewizytę. Aktualnie realizujemy także inny projekt w ramach programu ERASMUS+, a także projekt „Kreatywność, innowacyjność i pasja nauczycieli drogowskazem w rozwoju kompetencji” w ramach programu PO WER.

Przedsięwzięcie „Mali naukowcy – rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych i językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach” realizowane jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

pmu

Ogłaszamy nabór do projektu ponadnarodowa mobilność uczniów – "Mali naukowcy – rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych i językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Projekt zakłada:

 1. zajęcia językowe dla uczniów (15 h zajęć doskonalących sprawność mówienia i rozumienia ze słuchu w komunikacji codziennej)
 2. przygotowanie pedagogiczne (2h)
 3. przygotowanie kulturowe (3h)
 4. dwa wyjazdy 10 uczniów wraz z dwoma opiekunami do Słowenii na 5-dniowe zajęcia w szkole podstawowej w miejscowości w Słowenii.

termin I wyjazdu: 5 lub 6 października 2019 r. Zajęcia merytoryczne w szkole – 7.10.2019 r. – 11.10.2019 r. Powrót 12 lub 13.10.2019 r. (daty wyjazdu i powrotu do Kartuz zostaną podane po dokonaniu wyboru środka transportu na trasie Kartuzy - Warszawa i Warszawa - Kartuzy)

termin II wyjazdu 21.03.2020 lub 22.03.2020 - 28.03.2020 lub 29.03.2020; Zajęcia merytoryczne w szkole – 23.03.2020 r. – 27.03.2020 r. (daty wyjazdu i powrotu do Kartuz zostaną podane po dokonaniu wyboru środka transportu na trasie Kartuzy - Warszawa i Warszawa - Kartuzy)

koszt: wyjazd bezpłatny

opiekunowie: 2 nauczycieli

ilość uczniów: 10 uczniów w I wyjeździe i 10 osób w II wyjeździe

Celem wyjazdu jest:

 • wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów (matematyczno – przyrodniczych)
 • wzmocnienie kompetencji językowych
 • rozwijanie umiejętności uczenia się
 • zdobycie i pogłębienie umiejętności związanych z obszarem działań projektowych
 • planowanie i praca w międzynarodowej grupie
 • budowanie relacji społecznych
 • doskonalenie umiejętności z dziedziny TIK
 • niwelowanie barier i przeszkód

Zagadnienia projektowe wpisują się w podstawę programową i wpływają na rozwój osobisty jak i przyszłe zatrudnienie, gdyż promują aktywne obywatelstwo europejskie.

Środki na realizację projektu pozyskane zostały przez dyrekcję szkoły: p. Piotra Kloczkowskiego i p. Andrzeja Karczewskiego, którzy napisali projekt w lutym 2019 r. Udało nam się pozyskać kwotę 103 000 zł na realizację szkoleń i mobilności 2 grup uczniów - po 10 uczniów każda. W rekrutacji do projektu brane będą pod uwagę między innymi: średnia ocen, ocena z j. angielskiego i z zachowania oraz autoprezentacja w formie pisemnej. Zgłoszenia uczniów będą przyjmowane do 13.09.2019 r. Proszę zgłaszać chęć udziału w projekcie do sekretariatu.

Zachęcam do udziału w projekcie.

 

 

pmu