Uczniowie z klasy 7a prezentują się do zdjęcia podczas realizacji zajęć w ramach projektu Trzymaj Formę.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach w roku szkolnym 2022 / 2023 uczestniczyła w ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Trzymaj Formę!". Celem Programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, opierając się na odpowiedzialności indywidualnej i wolnym wyborze jednostki. Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. W tym roku szkolnym w programie uczestniczyli uczniowie klas 5 oraz 7, którzy pod opieką nauczycieli (p. Edyty Słomczyńskiej oraz p. Bartłomieja Pryczkowskiego) pracowali metodą projektu, a efektami swojej pracy podzielili się z innymi uczniami naszej szkoły.

Pani Edyta ze swoimi uczniami pochylili się nad problemem marnowania żywności oraz wypracowania metod racjonalnego jej wykorzystywania. Uczniowie przeprowadzali wywiady z koleżankami, rodzicami, pracownikami szkoły (m.in. z panią intendent), na podstawie zdobytych informacji przygotowali prezentacje, prace plastyczne oraz film. Korzystali z terenów sąsiednich działek, gdzie mogli poznać zasady uprawy warzyw i owoców oraz ziół, a następnie posadzić własne w specjalnie przygotowanych do tego skrzynkach przy szkole. W ramach realizacji Programu uczniowie spotkali się też z Panią Dietetyk, która przybliżyła im tematykę zdrowego i racjonalnego odżywiania.

Pan Bartek wraz ze swoimi uczniami przygotował zajęcia sportowe pod hasłem "Zabawy naszych dziadków". Projekt składał się z kilku etapów. W pierwszej kolejności uczniowie przeprowadzili wywiady ze swoimi rodzicami i dziadkami na temat ich zabaw z dzieciństwa. Następnie przygotowali opisy tych zabaw, a na zakończenie przygotowali na boisku szkolnym pokaz, po którym inni uczniowie mogli zagrać w "gry z przeszłości". Pojawiły się tam takie gry jak "gra w gumę", "toczenie koła", "gra w pchełki" i wiele innych.