Scyrkuluj ksiazeczkozkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach otrzymała w połowie 2018 r. dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu grantowego "mPotęga", prowadzonego przez mBank. Projekt "Dwójki" znalazł się wśród 185 najlepszych projektów wybranych przez komisję konkursową spośród 598 zgłoszonych pomysłów z całej Polski.

W ramach projektu "Od matematyki do robotyki" we wrześniu przeprowadzono rekrutację i utworzono dwie grupy uczniów, którzy uczęszczali na dodatkowe zajęcia edukacyjne. W ramach tych zajęć uczniowie stosowali roboty "Ozobot" jako narzędzia do rozwiązywania zadań / problemów matematycznych. Jest to innowacyjny sposób przekazywania wiedzy i umiejętności matematycznych. Dzięki takiej metodzie uczniowie łatwiej przyswajali poznawaną wiedzę oraz ją zapamiętali. Zastosowana metoda pracy z uczniami to metoda eksperymentu, w której uczniowie sami wybierali metodą prób i błędów najlepszy sposób dojścia do rozwiązania zadania.

Celem projektu było wdrożenie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, pokazywanie użyteczności matematyki w otaczającym nas środowisku, rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej i dynamicznej. Udział w projekcie pozwolił na pobudzenie zainteresowania w kierunku pracy naukowo – badawczej, poszerzenie i pogłębienie wiedzy matematycznej uczniów. Projekt był realizowany od września do grudnia 2018 r.

W dniu 13 grudnia 2018 r. w szkole zorganizowano apel w trakcie którego uczniowie, którzy brali udział w projekcie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie "Od matematyki do robotyki".