Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 11:30 do 17:00.

Praca świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły, programu własnego pracy opiekuńczo - wychowawczej "Świetlica szkolna – miejsce przyjazne dziecku". Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce oraz emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę.

Szczegółową organizację pracy świetlicy określa Regulamin Świetlicy Szkolnej.

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06