pajacykProgram "Pajacyk", prowadzony przez fundację Polska Akcja Humanitarna, od kilkunastu lat pomaga niedożywionym dzieciom w Polsce. Fundacja ciągle poszerza obszar swoich działań, by również nieść pomoc głodnym dzieciom w najuboższych regionach świata.

W ramach programu "Pajacyk" finansowane są posiłki dla dzieci w szkołach i w świetlicach. Program przeznaczony jest dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, które z różnych przyczyn nie są objęte wsparciem ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania, a takiego wsparcia potrzebują.

Program realizowany jest za pośrednictwem szkół i świetlic środowiskowych, którym przekazywane są środki finansowe na dożywianie, które jest prowadzone podczas trwania roku szkolnego na terenie całego kraju.

Dzięki przystąpieniu szkoły do programu "Pajacyk" w roku szkolnym 2013/2014 15 uczniów naszej szkoły otrzymuje dofinansowanie do posiłków.