Dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego przeznaczone są dla uczniów klas czwartych i piątych. Uczniowie poznają podstawy z j. niemieckiego oraz poznają kulturę krajów niemieckojęzycznych. Nauka języka niemieckiego realizowana jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Uczniowie korzystają z różnych materiałów edukacyjnych. Poznają piosenki i tradycje krajów niemieckojęzycznych.

Na zajęciach ważne będzie rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania, wzbogacenia słownictwa dotyczącego życia codziennego, umiejętność zastosowania w komunikacji wyrażeń adekwatnych do sytuacji, wdrażanie do samodzielności poprzez kształtowanie technik uczenia się, kształtowanie postaw otwartości, zrozumienia i tolerancji wobec innych poprzez poznanie kultury i realiów krajów niemieckojęzycznych.