Logo Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy"

Nasza szkoła bierze udział w III edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy". Patronat honorowy nad projektem objął między innymi Minister Edukacji i Nauki. Głównymi założeniami projektu jest promowanie szeroko rozumianej kultury wysokiej. Uwrażliwianie uczniów na piękno poprzez kontakt ze sztuką oraz środowiskiem naturalnym. Rozwijanie poczucia przynależności do swojego regionu, kraju, tradycji, kultury etnicznej oraz tożsamości narodowej, a co za tym idzie współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym. Wychowanie w duchu szacunku i empatii do osób starszych i niepełnosprawnych oraz promowanie wartości takich jak patriotyzm, altruizm, piękno i dobro.

Jesteśmy przekonani, że naszym uczniom z kulturą będzie do twarzy.